Krīze ES liellopu sektorā

Eiropas Komisijas apskats par situāciju liellopu un teļu tirgū šī gada pirmajā pusgadā, kā arī Krievijas embargo ietekme uz tirgu diskutēta EK un COPACOGECA liellopu un teļu darba grupā. Tajā kā eksperte no Latvijas piedalījās LLKA pārstāve Maija Pontāga. EK tirgus apskatā secināts, ka kopējie liellopu gaļas ražošanas apjomi 28 ES dalībvalstīs no 2014. gada janvāra līdz jūlijam salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2013. gadā ir samazinājušies par 0,1% (uzskaitot saražotās gaļas tonnas), bet situācija ir ļoti dažāda atsevišķās dalībvalstīs. Lielākie samazinājumi ir vērojami Bulgārijā (–21,5%), Itālijā (–18,6%), Slovākijā (–9,2%), Grieķijā (–8,7%), Portugālē (–6,4%). Lielākie ražošanas apjomu pieaugumi ir Polijā (+16,9%), Īrijā (+15,0%), Igaunijā (+10,9%) un Lietuvā (+10,1%). Apmēram tādās pašās proporcijās vērojamas arī gaļas liellopu skaita izmaiņas.

ES ir sestā lielākā liellopu gaļas un tās produktu importētāja valsts un septītā lielākā šo produktu eksportētāja pasaules tirgū. Lielākās importētājas ir Ķīna (kopā ar Honkongu), ASV, Japāna, Meksika un Dienvidkoreja; bet lielākās eksportētājas – Austrālija, ASV, Brazīlija, Indija, Jaunzēlande un Kanāda. ES 2014. gada pirmajā pusgadā eksportēja vairāk liellopu gaļas produktu nekā iepriekšējos pāris gados, bet par zemāku cenu.

Līdz augustam galvenā eksporta valsts ES liellopu gaļai un dzīviem liellopiem ar 79 821 tonnu apjomu (dzīviem liellopiem uzskaitot kautsvara ekvivalentu tonnās) bija Krievija. Eksports uz Krieviju kāpa par 84,2% salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2013. gadā. Uz Krieviju tika eksportēti lieli apjomi liellopu tauku un subproduktu, kas veidoja ap 70% no to kopējā ES eksporta.

ES dalībvalstu eksperti norāda uz augošajām problēmām Krievijas embargo un citu tirgus apstākļu izmaiņu dēļ – liellopu gaļas patēriņš samazinās daudz lētākas cūkgaļas un putnu gaļas cenas dēļ. Dažos vietējos tirgos (Itālijā, Beļģijā) ieplūst lētāka liellopu gaļa no citām ES valstīm (Polijas, Francijas), tādēļ pārstrādātāji mazāk iepērk saražoto produkciju no vietējiem lauksaimniekiem, kuru ražošanas izmaksas ir lielākas. Kopējā situācija nozarē tiek raksturota kā smaga, cenas un patēriņa kritums ir sezonai neatbilstošs. Lauksaimniekiem ir grūti turpināt ražošanu pie šādām cenām. COPA–COGECA darba grupas vadītājs EK brīdina par liellopu gaļas tirgus kritisko situāciju sakarā ar Krievijas embargo un aicina Eiropas Komisiju nekavējoties veikt atbalsta pasākumus. EK pārstāvji norādījuši, ka kompensācijas var tikt izmantotas tikai galējos gadījumos, taču labi saprot, ka situācija ir nopietna.

Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.