Cenu kritums ES liellopu gaļas tirgū

Kopš gada sākuma ES liellopu gaļas tirgū cenas samazinājušās vidēji par 5%, un prognozes liecina, ka liellopu gaļas patēriņš ilgtermiņā samazināsies.

Par to runāts COPA–COGECA un Eiropas Komisijas (EK) darba grupā par liellopiem un teļiem, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāve Maija Pontāga. Tiek prognozēts, ka no 2014. līdz 2023. gadam liellopu gaļas ražošana un patēriņš ES samazināsies par 7%, jo to pakāpeniski aizstāj putnu gaļa un cūkgaļa. Šāds pieprasījuma kritums pēc liellopu gaļas var izraisīt ievērojamus sociālos un ekonomiskos zaudējumus lauku apvidos. COPA–COGECA darba grupā uzsvērts, ka ES liellopu gaļas ražotājiem ir jāievēro daudz augstāki ražošanas standarti salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm, tādējādi ES savus ražotājus nostāda neizdevīgā konkurences situācijā. Līdz ar to tiek prasīts, lai gaidāmajās sarunās par divpusējo brīvās tirdzniecības līgumu starp ASV un ES Eiropas Komisija nodrošinātu lauksaimnieku prasību noteikt abpusēji vienādus ražošanas standartus.

EK, prezentējot pētījumu par tirgus situāciju un prognozētajiem ražošanas un patēriņa apjomiem pasaulē, atzīmē, ka Eiropā aizvadītā gada laikā vērojama liellopu skaita stabilizēšanās, bet bijis būtisks kritums eksportam uz Krieviju. Ražošanas apjomu samazināšanās laika apstākļu dēļ notikusi Argentīnā, bet ievērojams ražošanas pieaugums konstatēts Austrālijā. EK prognozē, ka Austrālija pakāpeniski kļūs par galveno liellopu gaļas eksportētāju valsti pasaulē.

COPA–COGECA iebilst pret ES monetāro iestāžu plāniem stiprināt eiro, kas samazina ES lauksaimniecības produkcijas, tajā skaitā liellopu gaļas, konkurētspēju globālajā tirgū. Eksportu uz trešajām valstīm kavē arī dažādas sanitāro noteikumu barjeras. ES lauksaimnieku organizāciju pārstāvji uzsver, ka pastāv labas eksporta iespējas uz trešo valstu tirgiem, tajā skaitā Turciju, Āfrikas un Āzijas valstīm, tādēļ vēlamas sarunas ar EK par šo ES gaļas ražotāju pozīciju stiprināšanu šajos tirgos. Ne mazāk svarīgi panākt visas ES kopēju pozīciju par rituālās kaušanas legalitāti. 

Pēc COPA-COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.