Lauku attīstības darba grupa 2014. gada 13.-14. maijā Briselē

COPA-COGECA un Eiropas Komisijas Lauku attīstības darba grupā Briselē 13. un 14. maijā Latviju pārstāvēja Maira Dzelzkalēja un Agnese Hauka.

Darba grupā skatītie jautājumi:

  • Deleģētie un ieviešanas akti (pirmais un otrais pīlārs);
  • Prezentācijas par nacionālajām/reģionālajām lauku attīstības programmām;
  • Viedokļu apmaiņa ar Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta ekspertiem par sadarbību, zināšanu apmaiņu un informācijas rīcības pasākumiem;
  • EIP lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai (fokusa grupas, darba grupas, reģionālie semināri).

Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet Agneses Haukas un Mairas Dzelzkalējas atskaitē.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.