Diskutē par vietējo produktu veicināšanu

Par plānotajām izmaiņām un priekšlikumiem vietējo produktu tirgus veicināšanā diskutēts COPA–COGECA un EK darba grupā „Kvalitātes nodrošināšana lauksaimniecībā”, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās biedrības „Zemnieku saeima” pārstāve Edīte Strazdiņa.

Jau gada sākumā EK iesniedza Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par jaunu vietējās lauksaimniecības un tiešās tirdzniecības marķēšanas sistēmu, lai palīdzētu ražotājiem virzīt savu produkciju vietējā tirgū. EK uzsver, ka iecerēto izmaiņu mērķis ir ne tikai veicināt pievienotās vērtības palielināšanu mazo ražotāju produkcijai un palīdzēt tās noietam, bet arī līdz ar mazās ražošanas attīstību mazināt oglekļa emisiju un atkritumu daudzumu.

EK beidzot ir radījusi „vietējās lauksaimniecības” definīciju – tā ir lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošana, ko pārdod salīdzinoši tuvu saimniecībai un ražošanas vietai. „Salīdzinoši tuvu” nozīmē no 20 līdz 100 km. Radīta arī definīcija „tiešajai tirdzniecībai” – tā ir pārdošana, kur lauksaimnieks savu saražoto preci pārdod tieši gala patērētājam bez starpniekiem, bet „īsas pārtikas piegādes ķēdes” ir pārdošana no lauksaimnieka līdz patērētājam ar samazinātu starpnieku skaitu. „Vietējās pārtikas sistēmas” nozīmē, ka ražošana, pārstrāde, tirdzniecība un šīs pārtikas patēriņš notiek salīdzinoši nelielā ģeogrāfiskā apgabalā.

Šobrīd tiek turpinātas diskusijas par to, vai un kā marķēt vietējos produktus un vai to ražošanā ieviešamas kādas noteiktas prasības. EK secinājusi, ka ES ar vietējo produktu ražošanu nodarbojas vidēji 15% saimniecību, kas pārdod vairāk nekā 50% no savas saražotās produkcijas tiešajā tirdzniecībā. Visvairāk šādu saimniecību ir Grieķijā – aptuveni ceturtā daļa, vismazāk Spānijā – tikai 0,01%. EK rosina dalībvalstīm izvērtēt, vai nepieciešams radīt īpašu marķēšanas sistēmu, kas palīdzētu lauksaimniekiem padarīt savus ražotos produktus pamanāmus – atpazīstamus citiem. Vietējiem produktiem pat varētu tikt veidot vienots logo. Tāpat EK piedāvā izveidot izvēles kvalitātes terminu (OQT) vietējai lauksaimniecībai. Pastāv arī iespēja nemainīt neko un neveidot kopēju Eiropas līmeņa marķējumu vietējai produkcijai. Kopējā diskusija gan vedina domāt, ka vietējai produkcijai sava marķēšanas sistēma tiks izveidota.

Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.