Godīga tirdzniecības prakse nav ieviesta 12 dalībvalstīs

Eiropas Komisija (EK) uzsākusi pārkāpumu procedūras pret 12 dalībvalstīm, jo ​​tās nav ieviesušas ES noteikumus, kas aizliedz negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniecības un pārtikas nozarē.

Direktīva par negodīgu tirdzniecības praksi lauksaimniecības un pārtikas apgādes ķēdē pieņemta 2019. gada 17. aprīlī. Tā nodrošina aizsardzību visiem ES lauksaimniekiem, kā arī maziem un vidējiem pārtikas piegādātājiem pret 16 negodīgām tirdzniecības praksēm, ko mēdz piekopt lielākie pircēji pārtikas apgādes ķēdēs. Direktīva attiecas uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem, ko tirgo piegādes ķēdē, un ES ir aizliegta negodīga prakse, ko vienpusēji uzspiež viens tirdzniecības partneris.

Termiņš direktīvas normu ieviešanai ES dalībvalstu tiesību aktos bija 2021. gada 1. maijs. Patlaban direktīva pilnībā ir ieviesta Bulgārijā, Horvātijā, Dānijā, Somijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Slovākijā un Zviedrijā. Savukārt Francija un Igaunija ir informējušas, ka to tiesību akti direktīvu ievieš tikai daļēji.  

EK nosūtījusi brīdinājuma vēstules Austrijai, Beļģijai, Kiprai, Čehijai, Igaunijai, Francijai, Itālijai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovēnijai un Spānijai, lūdzot tās pilnībā ieviest negodīgas tirdzniecības prakses liegumu. Dalībvalstīm ir divi mēneši laika, lai atbildētu.

Direktīva par negodīgu tirdzniecības praksi palīdz stiprināt lauksaimnieku pozīcijas pārtikas piegādes ķēdē. Kopskaitā 16 aizliegtās negodīgās tirdzniecības prakses cita starpā ietver: maksājumus par piegāžu kavēšanos un pasūtījumu atcelšanu pēdējā brīdī ātrbojīgiem pārtikas produktiem; vienpusējas vai atpakaļejošas izmaiņas līgumos; piespiedu maksu piegādātājam par izšķērdētajiem (neizpirktajiem) produktiem; rakstisku līgumu atteikšanu.

Saskaņā ar direktīvu lauksaimniekiem un maziem un vidējiem piegādātājiem, kā arī viņus pārstāvošajām organizācijām ir iespēja iesniegt sūdzības par šādu pircēja piekoptu praksi. Dalībvalstīm jāizveido valsts iestādes, kas izskatīs sūdzības, un tām būs jānodrošina konfidencialitāte, lai sūdzību iesniedzējus pasargātu no iespējamās pircēju atriebības.

Pēc AG-Press materiāliem sagatavoja Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.