Varēs palielināt laukaugu audzēšanu

Pēc ES dalībvalstu pieprasījuma Eiropas Komisija 27. jūlijā atļāva ES dalībvalstīm piemērot īslaicīgu pagaidu atkāpi no noteikumiem par augseku un neražojošu ainavas elementu uzturēšanu aramzemē.

Šī pasākuma ietekme būs atkarīga no valsts un lauksaimnieku izvēles, taču EK lēmums ļauj maksimāli palielināt ES ražošanas jaudu attiecībā uz graudaugiem, kas paredzēti pārtikas produktiem. Tiek lēsts, ka tādējādi ražošanai papildus varēs atvēlēt 1,5 miljonus hektāru. Katra tonna ES ražoto graudaugu palīdzēs uzlabot pārtikas nodrošinājumu visā pasaulē.

Pirms oficiālās pieņemšanas Komisijas priekšlikums nosūtīts ES dalībvalstīm.

Globālā pārtikas sistēma saskaras ar spēcīgiem riskiem un nenoteiktību, ko jo īpaši rada karš Ukrainā, kur tuvākajā nākotnē var rasties arī problēmas ar pārtikas nodrošinājumu. Ņemot vērā, ka LLVS (labas lauksaimniecības un vides apstākļu) standartiem ir liela nozīme attiecībā uz tādiem mērķiem kā augsnes auglības nodrošināšana un bioloģiskā lauksaimniecība, atkāpe attiecas tikai uz 2023. gadu un paredz to piemērot tikai, lai risinātu problēmas, kas radušās Krievijas militārās agresijas Ukrainā dēļ, kā rezultātā ir apdraudēta globālā pārtikas drošība. Izņēmums attiecas arī uz kultūraugiem, ko parasti izmanto dzīvnieku barošanai, tātad uz kukurūzu un soju.

Komisija joprojām ir apņēmības pilna īstenot Zaļo kursu. Priekšlikums paredz, ka dalībvalstis, kas izmanto atkāpi, veicinās ekoshēmas un agrovides pasākumus, kas paredzēti to KLP stratēģiskajos plānos.

Pēc AG-Press materiāliem sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.