Ziņojums par apputeksnētāju iniciatīvu

Eiropas Komisija publicējusi ziņojumu par Eiropā pirmās Apputeksnētāju iniciatīvas darba rezultātiem, norādot – lai arī rezultāti ir, tie nav pietiekami apputeksnētājkukaiņu aizsardzībai.

EK ziņojumā konstatē, ka desmitā daļa bišu un tauriņu sugu Eiropā ir apdraudētas un trešā daļa ir uz iznīkšanas robežas. Lai arī 2018. gadā iedarbinātās Apputeksnētāju iniciatīvas īstenošanā ir gūti būtiski panākumi, taču pastāv vairāki faktori, kuru dēļ apputeksnētāju skaits turpina samazināties.

Ziņojumā minēts, ka iniciatīva kopumā joprojām ir derīgs rīcībpolitikas instruments, kas ES, dalībvalstīm un ieinteresētajām personām dod iespēju rīkoties, lai  apputeksnētāji neiznīktu. Līdz 2020. gada beigām ir veiktas  vairāk nekā 30 darbības, kas palīdz īstenot trīs prioritātes: uzlabot zināšanas par apputeksnētājiem; novērst apputeksnētāju iznīkšanas cēloņus; iznīkšanas apturēšanā iesaistīt sabiedrību. Cita starpā EK izveidojusi “Apputeksnētāju parku” – interaktīvu digitālu rīku, kura uzdevums ir palielināt informētību par to, cik bīstama ir apputeksnētāju iznīkšana, un moblizēt globālu rīcību šīs problēmas risināšanai. “Apputeksnētāju parks” ir virtuālālajā realitātē modelēts 2050. gads pasaulē, kur apputeksnētāji kukaiņi ir gandrīz izzuduši.

ES Apputeksnētāju iniciatīvā ir izstrādāta ES mēroga shēma, kas paredzēta apputeksnētāju sugu monitoringam, tās uzdevums ir veidot labāku izpratni par šo sugu populāciju statusu un to iznīkšanas cēloņiem.

EK norāda, lai arī apputeksnētāju pētniecībā tiek darīts daudz, tomēr vairāk jācenšas novērst tieši to dzīvotņu izzušanu lauksaimniecības ainavās, kā arī jāmazina pesticīdu ietekme. Šim nolūkam ES Biodaudzveidības stratēģijā līdz 2030. gadam, kā arī ES stratēģijā “No lauka līdz galdam” un ES Nulles piesārņojuma rīcības plānā šo problēmu risināšanai ir izvirzīti konkrēti mērķi: paplašināt aizsargājamās teritorijas; atjaunot ekosistēmas; atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību; lauksaimniecības zemēs atjaunot daudzveidības ziņā augstvērtīgus ainavas elementus; būtiski samazināt pesticīdu un citu apputeksnētājiem kaitīgu vides piesārņotāju izmantošanu. Jaunā ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām un stingrāki mērķi attiecībā uz klimatneitralitāti palīdzēs mazināt klimata pārmaiņu ietekmi uz apputeksnētājiem.

Komisija 2021. gada otrajā pusē sāks apspriedes, kuru  laikā apkopos  ekspertu, ieinteresēto personu un iedzīvotāju viedokļus  ar mērķi uzlabot Apputeknētāju iniciatīvu un apzināt turpmākus pasākumus tās ilgtermiņa mērķu īstenošanai.

Sagatavoja Iveta Tomsone
LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.