“Zaļā kursa” ietekme – grūti novērtējama

Eiropas Komisija informē, ka stratēģijas “No lauka līdz galdam” un bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ietekme uz lauksaimniecību vērtēta dažādos nesen publicētajos pētījumos, tostarp EK Kopīgā pētniecības centra pētījumos, tomēr viennozīmīgu secinājumu neesot.

EK norāda, ka pētījumi sniedz gan zinātnieku aprindām, gan politikas veidotājiem vērtīgu ieskatu par politikas instrumentu izvēli risku mazināšanai. Tomēr visiem pētījumos izmantotajiem modeļiem esot savi ierobežojumi. Tie nespējot pilnībā novērtēt abu stratēģiju ietekmi un paredzēt nākotni. Piemēram, nav vai daļēji neesot ņemtas vērā turpmākās patērētāju uzvedības izmaiņas, pētniecības un inovāciju ietekme, kā arī tehnoloģiju ieviešana lauksaimniecības nozarē.

Jāpiemin, ka savus secinājumus jau izdarījis ASV Lauksaimniecības departamenta eksperts, norādot, ka Zaļā kursa rezultātā Eiropas lauksaimniecības produkcijas apjoma kritums līdz 2030. gadam būs 12%, eksports samazināsies par 20%, zemnieku saimniecību ienākumu kritums būs 16%, bet kopējais ES valstu iekšzemes kopprodukta samazinājums būs 71 miljards dolāru. Pārtikas cenas ES palielināsies pat par 17%, pārtikas imports – par vismaz 2%, un katrs eiropietis par pārtiku līdz 2030. gadam samaksās vismaz par 153 dolāriem gadā vairāk.

Pēc AG-Press un USDA infomāciju
sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.