Videi draudzīga ES – līdz 2050. gadam

Eiropas Komisija 28. novembrī pieņēmusi stratēģisku ilgtermiņa redzējumu par pārtikušas, modernas, konkurētspējīgas un klimatneitrālas ekonomikas izveidi līdz 2050. gadam – “Tīra planēta visiem”.

Ievērojot Eiropadomes 2018. gada martā izteikto aicinājumu, Komisijas redzējums par klimatneitrālu nākotni aptver gandrīz visas ES rīcībpolitikas jomas un ir saskaņā ar Parīzes nolīgumā izvirzīto mērķi temperatūras pieaugumu ierobežot krietni zem 2 °C  un tiekties temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C. Lai ES būtu pasaulē vadošā loma pārejā uz klimatneitralitāti, tai tā jāsasniedz līdz 2050. gadam.

Pārējai uz klimatneitrālu ekonomiku būs vajadzīga kopīga rīcība vairākās stratēģiskās jomās: energoefektivitāte; atjaunojamo energoresursu izmantošana; tīra, droša un savienota mobilitāte; konkurētspējīga rūpniecība un aprites ekonomika; infrastruktūra un starpsavienojumi; bioekonomika un dabiskie oglekļa piesaistītāji; oglekļa uztveršana un uzglabāšana, lai novērstu atlikušās emisijas.

EK aicina Eiropadomi, Eiropas Parlamentu, Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju apsvērt ES redzējumu par klimatneitrālas Eiropas izveidi līdz 2050. gadam. Lai ES valstu un valdību vadītājus sagatavotu Eiropas nākotnes veidošanai,  Eiropadomē 2019. gada 9. maijā Sibiu ministriem visās attiecīgajās Padomes struktūrās jārīko plašas politiskas debates par viņu pārziņā esošo jomu ieguldījumu kopējā redzējumā.

Plašāk: http://ejuz.lv/ml0.

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.