Vērtē jauno tiešmaksājumu sistēmu

Jaunās tiešmaksājumu sistēmas ietekme uz lauksaimniecību vērtēta septembrī notikušajā COPA–COGECA seminārā par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 2014.–2020. gadam pirmo pīlāru, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās biedrības „Zemnieku saeima” pārstāve Maira Dzelzkalēja.

Seminārā secināts, ka KLP budžetā atbalsts tirgus pasākumiem samazināts par 17,5%, un lauku attīstībai par 11%. Vērtējot tiešmaksājumu līmeni, secināts, ka 2020. gadā uz vienu hektāru tiks izmaksāti vidēji 260 eiro, zemākais līmenis – 196 eiro. Šie aprēķini izdarīti, pirms dalībvalstis izvēlējušās pārdalīt naudu starp pīlāriem. No KLP budžeta tiešmaksājumos izmaksās kopā 71,8%, lauku attīstības pasākumiem tiks 23%, pārējais – tirgus atbalsta pasākumiem.  Vērtējot dalībvalstu aptaujas datus par KLP budžeta izlietojumu, secināts, ka visticamāk ES saglabāsies ļoti atšķirīgs tiešo maksājumu līmenis ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī starp dažādās nozarēs strādājošiem zemniekiem. Pētījumi liecina, ka dalībvalstis izvēlējušās papildu atbalstu jeb tā sauktos saistītos maksājumus novirzīt liellopiem, proteīnaugiem, aitām, kazām un pienam.

Aptaujas rezultāti liecina, ka kopumā ES tiešmaksājumu administrēšanā sagaidāma lielāka birokrātija, izņemot mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu, kas paredz piešķirt 500 eiro uz saimniecību gadā. Dānijā izrēķināts, ka tiešmaksājumu administratīvais slogs būs aptuveni 15% no tiešmaksājumu summas. Zaļināšanas prasību vadlīnijas vien aizņem 115 lappuses, tādēļ lielus līdzekļus nāksies maksāt konsultantiem, kas palīdzēs sagatavot platībmaksājumu pieteikumus.

Iveta Tomsone,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.