Vai Kopējā lauksaimniecības politika ir uz pareizā ceļa?

Vai jūs interesē, ko dalībvalstis ir plānojušas savos KLP stratēģiskajos plānos, lai atbalstītu pāreju uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības praksi? Ko jūsu valsts dara jauno lauksaimnieku labā? Tas viss ir iespējams, pateicoties KLP intervences pasākumu katalogam.

Šajā tiešsaistes meklēšanas rīkā uzskaitītas visas intervences, ko ES valstis plānojušas savos Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģiskajos plānos. Tas tiks regulāri atjaunināts, lai  atbilstu visiem ieviestajiem grozījumiem.

ES valstis KLP stratēģiskos plānus sāka īstenot 2023. gada 1. janvārī. Pirmos tiešos maksājumus saskaņā ar KLP 2023.–2027. gadam sāka izmaksāt no 2023. g. 16. oktobra. Katrs plāns apvieno plašu mērķtiecīgu pasākumu klāstu, kas risina attiecīgās ES valsts īpašās vajadzības. Šie pasākumi sniedz taustāmus rezultātus saistībā ar ES līmenī noteiktiem kopīgiem mērķiem, vienlaikus veicinot Eiropas zaļā darījuma mērķu sasniegšanu.

Katra iejaukšanās ir saistīta ar konkrētiem mērķiem, iznākuma un rezultātu rādītājiem. KLP tiesību aktos ir iekļauti 44 rezultātu rādītāji, kas saistīti ar deviņiem konkrētiem mērķiem. Piemēram, jauno lauksaimnieku gadījumā iespējamā intervence var būt papildu ienākumu atbalsts, finansiāls atbalsts, lai palīdzētu viņiem attīstīties, kā arī zināšanu apmaiņas un apmācības pasākumi. Rezultāts var būt noteikts jauno lauksaimnieku skaits, kas gūst labumu no atbalsta darbības uzsākšanai no 2023. līdz 2027. gadam, un viens no rezultātu rādītājiem var būt radīto darbavietu skaits. Katrai intervencei tiek parādīti ES un valsts izdevumi (ES+nacionālie fondi).

EK tiešsaistē nodrošina vēl nebijušu informāciju par KLP stratēģiskajiem plāniem, to īstenošanu un ieguldījumu kopējo ES mērķu sasniegšanā. Tas ļauj valsts iestādēm, ekspertiem,  pētniekiem un citām ieinteresētajām personām novērtēt katras intervences virzību uz tās mērķiem un noskaidrot, vai KLP virzās uz priekšu. Valstu izvēles efektivitāte un lietderība ir jāskata kontekstā ar dažādiem sākumpunktiem, katras valsts specifiskajām problēmām, lauksaimniecības struktūru, vides izaicinājumiem, kā arī normatīvajām un obligātajām prasībām.

Pirmajā tiešsaistes rezultātu rādītāju  panelī ir parādīti mērķi, ko valsts līmenī noteikusi katra ES valsts savos plānos, savukārt otrajā par finanšu piešķīrumiem sniegta detalizēta informācija par intervences pasākumu finanšu sadalījumu KLP specifiskajiem mērķiem atbilstoši saiknei starp intervencēm un konkrētiem mērķiem. Visbeidzot, KLP intervences pasākumu katalogā sniegts pilnīgs pārskats par plānoto intervenci, izdevumiem un rezultātiem ES līmenī katram KLP plānam.

Kataloga saite: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardCapPlan/catalogue_interventions.html. Drīzumā būs pieejamas mācības, lai sniegtu lietotājam pieredzi, meklējot konkrētu informāciju. Tikmēr palīdzība pieejama, rakstot uz: agri-ext-helpdesk@ec.europa.eu.

Pēc AG-Press informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.