Turpinās divējādas kvalitātes pārtikas pārbaudes

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs sadarbībā ar ES 16 dalībvalstīm līdz aprīlim sola sagatavot vienotu testēšanas metodoloģiju pārtikas produktiem, lai jau maijā ES valstu atbildīgās iestādes varētu atkārtoti veikt koordinētus pētījumus ar mērķi noskaidrot kvalitātes atšķirības pārtikai, ko tirgo ES vecajās un jaunajās dalībvalstīs.

“Jautājumu par pārtikas produktu divējādu kvalitāti Komisija uztver ļoti nopietni. Dažās Eiropas daļās cilvēkiem nedrīkst pārdod zemākas kvalitātes pārtikas produktus nekā citās, kaut iepakojums un zīmols ir identiski. Atbildīgajām ES valstu iestādēm ir jāsniedz lielākas pilnvaras, lai novērstu jebkādu nelikumīgu darbību,” tā februāra sākumā paziņoja ES prezidents Žans Klods Junkers. Maijā ar ES finansējumu ES valstīs tiks uzsāktas vienotas dažādu ražotāju pārtikas produktu, ko pārdod visa ES tirgū, pārbaudes ar ķīmiskām un sensorām metodēm, un pārbaužu rezultātus paziņos šī gada beigās. ES tieslietu, patērētāju aizsardzības un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jurova norāda, ka īstenos rīcības plānu, kas novērstu divējādas kvalitātes produktu pārdošanu, padarot to nelikumīgu, un iesaka pircējiem atteikties no tādu ražotāju pārtikas iegādes, kas praktizē zemākas kvalitātes produktu tirdzniecību daļā no ES valstīm. Komisāre Jurova jau vairākkārt tikusies ar nozares pārstāvjiem, lūdzot viņus pārtraukt nevajadzīgu produktu diferencēšanas praksi, kas neatbilst konkrētām tirgus prasībām. Daži ražotāji jau ir sākuši mainīt savas receptes, lai nodrošinātu, ka vieni un tie paši produkti tiek pārdoti visā ES.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.