Regula pret negodīgu tirdzniecības praksi

Eiropas Komisija apstiprināšanai iesniegusi jaunu tiesību aktu, kura mērķis ir ierobežot negodīgu tirdzniecības praksi un aizsargāt mazos un vidējos lauksaimniekus.

Tiesību akts iesniegts šī gada 12. aprīlī, tajā ir fiksēti vairāki liegumi tirgotājiem, piemēram, maksājumu kavēšana, ātri bojājošos produktu pasūtījumu anulēšana pēdējā brīdī, vienpusēju izmaiņu veikšana piegāžu līgumos un citi. Tiesību aktā arī noteiktas citas normas, tostarp nepārdoto pārtikas produktu atgriešana piegādātājam tikai pēc abu pušu vienošanās.

EK norāda, ka tiesību akta priekšlikumā ietvertas minimālās prasības negodīgas tirdzniecības prakses novēršanai. Priekšlikumā paredzēts, ka tiesību akta izpildei katrā dalībvalstī šī uzdevuma izpilde jādeleģē kādai no valsts iestādēm, kuras uzdevums būtu arī pievērst uzmanību visiem gadījumiem, kas var apdraudēt pārtikas piegādātājus un viņu iespējas realizēt saražoto.

EK norāda, kas šis ir kārtējais tiesību akta priekšlikums, kas dod iespējas lauksaimniekiem uzlabot savu stāvokli kopējā tirdzniecības ķēdē. Nu jau vairākus gadus ES ir spēkā tiesību akts, kas ļauj sadarboties atzītām lauksaimnieku ražotāju grupām, lai vienotos par labākiem nosacījumiem tirgū.

Atgādināsim, ka ES pārtikas apgādes ķēdē ir nodarbināti apmēram 11 miljoni saimniecību un 44 miljoni cilvēku. ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans 2016. gada janvārī izveidoja Lauksaimniecības tirgus darba grupu, kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikums lauksaimnieku stāvokļa uzlabošanai kopējā pārtikas ķēdē. Darba grupas priekšlikumi tiek izstrādāti trijās likumdošanas pasākumu jomās: ražotāju sadarbības veicināšanai, negodīgas tirdzniecības prakses ierobežošanai un tirgus pārredzamības nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.