Plāno uzlabot lauksaimniecības risku mazināšanu

Kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) pēc 2020. gada jāuzlabo lauksaimniecibas risku pārvaldība, kas palīdzētu stabilizēt zemnieku ieņēmumus.

Par to diskutēts COPA-COGECA darba grupā “Riska menedžments nākotnes KLP”, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās biedrības “Zemnieku saeima” pārstāve Vita Boja.

Darba grupā ar priekšlasījumiem par dažādiem lauksaimniecības riskiem un to novēršanas pašreizējo novērtējumu piedalījās vadošie ES lauksaimniecības ģenerāldirektorāta ekonomikas eksperti. Secināts, ka lielākie riski ir saistīti ar straujajām cenu izmaiņām, klimata ietekmi un meža zvēru postījumiem, kā arī dažādām augu un dzīvnieku slimībām. Tas viss ietekmē lauksaimnieku ieņēmumus un rada tirgus piedāvājuma un pieprasījuma svārstības.

Jāatzīst, ka pagaidām ar galveno problēmu – aizvien dziļākām cenu svārstībām dažādos lauksaimniecības sektoros  –  esošie krīzes menedžmenta mehānismi ne visai labi tiek gala. Eksperti norāda, ka līdz šim KLP budžetā paredzētais atbalsts apdrošināšanas shēmām un kopfondiem tiek izmantots ļoti maz. Tikai 12 dalībvalstis izmanto ES līdzekļus polišu iegādes izdevumu segšanai, kas ir saprotams, jo šobrīd noteiktais 30% zaudējumu slieksnis ražai ir pārāk augsts. Tas būtu jāsamazina līdz 15% vai 20%. Noprotams, ka pagaidām gan nav precīzu un skaidru priekšlikumu, kā konkrēti uzlabot risku pārvaldību nākotnes KLP, iztiekot vien ar uzstādījumu, ka spēcīga politiskā vīzija ir vienlīdzīga arī risku pārvaldībā. Risku pārvaldība nepieciešama saimniecību līmenī (ražošanas dažādošana, uzkrājumu veidošana) un pārtikas ķēdes līmenī ar risku sadalījumu un līgumu palīdzību, valsts atbalstu apdrošināšanai un kopfondiem katastrofu gadījumā. Lai to panāktu, jāpredz naudas pārdale no tiešmaksājumiem vai finanšu rezerves.

Eksperti iesaka uzlabot KLP vadību un struktūru, koordinējot riska pārvaldības modeļus un instrumentus, kā arī koordinējot riska instrumentus vienā, unikālā pīlārā, ja ir runa par kopējo tirgu. Tiek ieteikts izveidot neatkarīgu aģentūru KLP riska pārvaldības politikas īstenošanai, kas vērtētu to darbību ES dalībvalstīs un veiktu auditus un kontroles.

Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.