Pesticīdu patēriņš – ES stabils, Latvijā aug

No 2011. līdz 2020. gadam pesticīdu pārdošanas apjomi ES saglabājās salīdzinoši stabili, un kopējais katru gadu pārdotais apjoms svārstījās ±6% ap 350 000 tonnu līmeni. 2020. gadā tika pārdots nedaudz mazāk par 346 000 tonnu. Visstraujāk pārdoto pesticīdu apjoms kāpis Latvijā.

ES statistikas biroja Eurostat apkopotā un maija sākumā publicētā informācija ietver datus par pesticīdu pārdošanu, un tā liecina, ka 2020. gadā vislielākie pārdošanas apjomi bija fungicīdiem un baktericīdiem – 43% no kopējā apjoma, herbicīdiem un sūnu iznīcinātājiem – 35% un insekticīdiem un akaricīdiem – 14%. 2020. gadā neorganiskie fungicīdi (satur vara savienojumus, neorganisko sēru un citus neorganiskos fungicīdus, no kuriem daudzi ir atļauti bioloģiskajā lauksaimniecībā), veidoja nedaudz vairāk kā pusi (57%) no ES pārdotajiem fungicīdiem un baktericīdiem.

Četrās ES dalībvalstīs (Vācijā, Spānijā, Francijā un Itālijā), kas arī ir galvenās lauksaimniecības produkcijas ražotājas ES, reģistrēts lielākais pārdošanas apjoms lielākajā daļā lielāko pesticīdu grupu.

ES 16 dalībvalstīs, par kurām ir pieejami dati par visām galvenajām grupām, 2020. gadā tika reģistrēts pārdoto pesticīdu aktīvo vielu tonnu kopējais samazinājums (233 509 tonnas), salīdzinot ar 2011. gadu (251 868 tonnas). Nedaudz vairāk kā divas trešdaļas (67%) no ES kopējā pesticīdu pārdošanas apjoma 2020. gadā veidoja šīs 16 valstis.

No 2011. līdz 2020. gadam 11 no 16 dalībvalstīm reģistrēts mazāks pesticīdu pārdošanas apjoms. Straujākais kritums fiksēts Čehijā (-38%), kā arī Portugālē, Dānijā, Rumānijā, Beļģijā un Īrijā, kur 2020. gadā pārdeva vismaz par 20% mazāk pesticīdu nekā 2011. gadā. Turpretim Austrija (+61%) un Latvija (+77%) ziņoja par ievērojami lielāku pesticīdu pārdošanas apjomu. Eurostat uzsver, ka Latvijā pārdoto pesticīdu apjomi absolūtos skaitļos ir ļoti zemi, salīdzinājumam – 2020. gadā Čehijā pārdoto visa veida pesticīdu apjoms absolūtos skaitļos ir 2 līdz 3 reizes lielāks nekā Latvijā.

Plašāk: https://saite.lv/vud

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja
Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.