Pēdējais uzrāviens balsojumam par KLP

Līdz aprīļa sākumam 25 000 ES pilsoņu bija piedalījušies Eiropas Komisijas (EK) aptaujā par to, kādai būt ES Kopējai lauksaimniecības politikai pēc 2020. gada, liecina EK Lauksaimniecības ģenerāldirektorāta informācija.

Vēl līdz 2. maijam ikvienam ir iespējas piedalīties EK rīkotajā aptaujā par ES Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Aptaujā ir 32 jautājumi gan par līdzšinējo KLP darbību, gan par vēlamajām izmaiņām nākotnē. Ar aptaujas palīdzību EK vēlas  apkopot viedokļus par pašreizējās politikas darbību un grūtībām, ar kurām saskaras ES lauksaimniecība un lauku apvidi; apkopot un izvērtēt idejas par to, kā pielāgot politiku šīm jaunām grūtībām; pārskatāmā veidā aptvert plašāko iespējamo par ES lauksaimniecību pausto viedokļu un raižu diapazonu; izvērst debates par KLP, iesaistot tajās plašāku sabiedrību, un mudināt lielāku skaitu cilvēku piedalīties diskusijā par šo politiku.

Aptaujas rezultāti tiks publiskoti konferencē 7. jūlijā, uz kuru aicinās pilsoniskā dialoga grupu pārstāvjus, lauksaimniecības un vides interešu aizstāvjus, ekspertus un citas personas, kas pārstāv patērētāju un veselības asociāciju intereses.

ES lauksaimniecības komisārs Fils Hogans norādījis, ka nākotnes KLP jābūt videi draudzīgākai un ilgtspējīgākai, labāk pielāgotai paaudžu maiņas nepieciešamībai, veidotai tā, lai iegrožotu cenu svārstīgumu. Sabiedrības vairākuma viedoklis tiks ņemts vērā, veidojot KLP likumošanas paketi, kuras pirmie uzmetumi sagaidāmi jau šī gada beigās.

Aptauju par ES Kopējo lauksaimniecības politiku var aizpildīt, izmantojot saiti: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lv

Informāciju publicēšanai sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.