Pagarina tirdzniecības liberalizāciju ar Ukrainu

Eiropas Padome 25. maijā pieņēma regulu, ar ko uz vēl vienu gadu – līdz 2024. gada jūnijam – atjauno visu muitas nodokļu, kvotu un tirdzniecības aizsardzības pasākumu apturēšanu Ukrainas eksportam uz ES .

Atjaunojot šos pasākumus, ES turpina demonstrēt savu nelokāmo politisko un ekonomisko atbalstu Ukrainai, kas joprojām saskaras ar Krievijas nepamatoto militāro agresiju. Pasākumi palīdzēs Ukrainai saglabāt stabilitāti tirdzniecības attiecībās ar ES un uzturēt ekonomiku ļoti sarežģītos apstākļos. Kopā ar plašu militāro, finansiālo un humāno atbalstu tas ir ļoti svarīgi, lai palīdzētu Ukrainai tās ilgtermiņa atveseļošanā.

Maija beigās pieņemtā regula būs spēkā vienu gadu un attiecas uz šādiem jautājumiem:

- visi nenomaksātie muitas nodokļi saskaņā ar  tirdzniecības nolīgumu starp ES un Ukrainu, ar ko izveido padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu (DCFTA). Tas attiecas uz divām produktu kategorijām: augļiem un dārzeņiem, uz kuriem attiecas tā sauktā ieceļošanas cenu sistēma, un lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, uz kuriem attiecas tarifa likmes kvotas;

- antidempinga maksājumu iekasēšana par Ukrainas izcelsmes importu;

- kopējo importa noteikumu (drošības pasākumu) piemērošana attiecībā uz Ukrainas izcelsmes importu.

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja
Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.