Lietuva stiprina krājaizdevu sabiedrības

Eiropas investīciju fonds (EIF) un privātā kapitāla fonds “Helenus” ieguldīs kopumā 3 miljonus eiro Lietuvas Centrālajā krājaizdevu sabiedrībā (LCKS), lai paplašinātu kreditēšanas iespējas Lietuvas mazajiem un mikrouzņēmumiem.

EIF Lietuvas krājaizdevu sabiedrībā ieguldīs 2 miljonus, bet “Helenus” – 1 miljonu eiro. Ieguldījums veikts saskaņā ar  ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas pasākumu “Iespēju investīcijas”.

LCKS ir iestāde ar spēcīgu sociālo misiju, kas veidota īpaši neaizsargātu mērķa grupu apkalpošanai: mazajiem un mikrouzņēmumiem lauksaimniecības nozarē un Lietuvas lauku rajonos ar ierobežotu pieeju tradicionālajam banku finansējumam. LCKS ir nozīmīgs mikrouzņēmumu finansētājs Lietuvā. No klientiem 50% ir sievietes, un tai ir spēcīgs reģionālais kontakts ar 48 krājaizdevu sabiedrībām, kas aptver visu valsti. LCKS ir arī izstrādājusi īpašu mikrokredītu produktu jaunizveidotiem uzņēmumiem un papildina savu finanšu piedāvājumu ar nefinanšu pakalpojumiem, piemēram, atbalstu biznesa plānu izstrādē.

LCKS ir kooperatīvs, kas nodibināts 2002. gadā ar mērķi finansēt mikrouzņēmumus, mazos un vidējos biznesa projektus, iesācējuzņēmumus, lauksaimniekus un uzņēmējus, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko darbību. LCKS un tās krājaizdevu sabiedrības pēdējos gados turpina palielināt klientiem izsniegto aizdevumu apjomu. Kopējā izsniegto aizdevumu summa 2020. gada pirmajā pusgadā bija 383 miljoni eiro, kas ir par 9,5% vairāk nekā 2019. gada beigās.

Pēc Ag-Press materiāliem informāciju sagatavoja
Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.