Lauksaimniecības komisārs: jāaizsargā mazie un vidējie

“Galvenā prioritāte pašreizējās ES budžeta sarunās ir aizsargāt mazos un vidējos lauksaimniekus, kuri ir Eiropas pārtikas ražošanas un lauku kopienu mugurkauls,” tā paziņojis ES lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans.

Par mazo un vidējo saimniecību aizstāvību komisārs paziņoja aprīlī Īrijā, Kilkenijā notikušajā civilā dialoga konferencē, ko organizēja Eiropas Komisija (EK) sadarbībā ar Īrijas zemnieku asociācju. F. Hogans: “Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir veiksmes stāsts Eiropā, un es uzskatu, ka tās finansējums garantē ES iedzīvotājiem vislabāko pārtikas kvalitāti un drošību pasaulē, saglabājot mūsu lauku apvidus ilgtspējīgus un pievilcīgus.” Komisārs norāda, ka šobrīd KLP budžeta aizstāvēšana ir nepieredzēts izaicinājums, ņemot vērā, ka Brexit dēļ ES budžetā būs par 12 miljardiem eiro mazāk nekā līdz šim. Turklāt augušas izmaksas ES drošībai un aizsardzībai, migrācijas jautājumu risināšanai un citām prioritātēm. Tādēļ F. Hogans rosinājis palielināt dalībvalstu iemaksu apjomu ES budžetā, un šo ierosinājumu pozitīvi novērtējuši Īrijas, Ungārijas, Portugāles, Francijas, Slovēnijas un Baltijas valstu premjerministri. Vienlaikus komisārs aicina būt reāliem, jo pastāv liela iespēja, ka KLP budžets tiks samazināts. Šādā gadījumā komisārs pastāv uz to, ka KLP budžeta finansējums prioritāri jāizlieto ienākumu stabilitātes nodrošināšanai lauksaimniekiem, jo īpaši vidējiem un mazajiem, jo šis mērķis ir fiksēts ES dibināšanas līgumā. Turklāt lauksaimniekiem nepieciešams samaksāt par ieguldījumiem, kas jāveic klimata izmaiņu mazināšanā un citu sabiedrības interešu īstenošanā.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.