Lauksaimniecībā nodarbināto skaits samazinās

Pērn turpinājās lauksaimniecības darbaspēka apjoma samazināšanās tendence ES – lauksaimniecības darbaspēka ieguldījums ES bija līdzvērtīgs 7,9 miljoniem pilnas slodzes darbinieku.

Lielākā daļa no kopējā lauksaimniecībā ieguldītā darbaspēka ir nealgots darbaspēks, 2021. gadā tas bija līdzvērtīgs 5,5 miljoniem pilnas slodzes darbinieku. Algots darbaspēks bija līdzvērtīgs 2,3 miljoniem pilnas slodzes darbinieku.

ES lauksaimniecības nozarē strādājošo skaitam jau sen ir tendence samazināties – no 2006. līdz 2021. gadam vidējais izmantotā lauksaimniecības darbaspēka apjoma samazinājuma temps visā ES kopumā bija 2,9% gadā. Samazināšanās tendence 2021. gadā turpinājās, lai gan lēnākā tempā (-1,0%).

Lielākajā daļā dalībvalstu 2021. gadā tika izmantots mazāks kopējais lauksaimnieciskā darbaspēka ieguldījums, īpaši krasam samazinājumam turpinoties Bulgārijā (-9,9%), Latvijā (-8,9%) un Lietuvā (-6,6%). ES līmenī šos samazinājumus lielā mērā kompensēja lielāka darbaspēka izmantošana Spānijā (+6,3%).

Dažās dalībvalstīs, jo īpaši Austrijā, Spānijā, Rumānijā, Beļģijā, Zviedrijā un Nīderlandē, 2021. gadā tika izmantots vairāk algota lauksaimniecības darbaspēka nekā 2020. gadā, kas saistīts ar pieprasījumu pēc sezonas strādniekiem.

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.