Klonu gaļai ieviesīs aizliegumu

Eiropas Komisija (EK) rosina noteikt pagaidu aizliegumu lauksaimniecības dzīvnieku klonēšanai un tirdzniecībai ar klonētiem dzīvniekiem, kā arī uz laiku apturēt no kloniem ražotas pārtikas tirgošanu ES teritorijā. Par īpaša tiesiskā regulējuma ieviešanu ES saistībā ar dzīvnieku kloniem diskutēts EK un COPA–COGECA lopkopības darba grupā, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) pārstāve Maija Pontāga. EK priekšlikums pieļauj klonēšanas tehnoloģijas izmantošanu zinātnes vajadzībām, reto šķirņu un apdraudēto sugu saglabāšanā, kā arī medicīnisko produktu un ierīču ražošanā.

Klonēšana ir ļoti jutīgs temats, tādēļ joprojām ES dalībvalstu debatēs dzirdama kategorisku „pret” viedokļu izteikšana. Šajā jautājumā arī trešās valstis pārmet ES tirdzniecības barjeru veidošanu. Par klonēšanas direktīvu diskusijas notiks gan ES vides aizsardzības, gan ES lauksaimniecības ģenerāldirektorātā. ES Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts izsludinājis konkursu pētījumiem par klonētu dzīvnieku un to pēcnācēju produktu marķēšanu.

Latvija atbalsta EK iniciatīvu noteikt īpašu tiesisku regulējumu pārtikai, kas iegūta no klonētiem dzīvniekiem, un uz laiku apturēt no kloniem ražotas pārtikas tirgošanu ES teritorijā, kā arī noteikt lauksaimniecības dzīvnieku klonēšanas un tirdzniecības ar klonētiem dzīvniekiem pagaidu aizliegumu ES.

Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.