Klimata prasības kaitē zemniekiem

Vairākas COPA–COGECA darba grupas oktobrī iepazīstinātas ar ES Klimata izmaiņu pozīcijas dokumentu, ko ES lauksaimnieku organizāciju pārstāvji vērtē atšķirīgi.

Dokuments skatīts COPA–COGECA darba grupā “Dzīvnieku barība”, kurā Latviju pārstāvēja biedrības “Zemnieku saeima” eksperte Aija Rozenfelde. Viņa min, ka ES jau atzinusi, ka  klimata pārmaiņas rada virkni seku, tajā skaitā jaunu augu slimību rašanos un parādīšanos tām neierastos reģionos. Lai piemērotos klimata izmaiņām, zemniekiem nepieciešamas jaunas iemaņas un zināšanas, kā arī pārejas periods adaptācijai jaunajos apstākļos. Eiropas zemniekiem un kooperatīviem nepieciešama pieeja tehnoloģiju inovācijām, lai veiksmīgi konkurētu jaunajos apstākļos un spētu piedāvāt patērētājiem augstvērtīgus produktus.  Tāpat nepieciešamas jaunas dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijas, t. i.,  atbilstoša ģenētika, efektīvāka barības konversija.

Par lielāko problēmu ES lauksaimnieku pārstāvji atzīst ES noteikto mērķi par katru cenu samazināt lauksaimniecības emisijas. Taču zemniekus un mežu īpašniekus būtu jāatalgo par panākumiem oglekļa piesaistīšanā, kas paveikts, ieviešot jaunas un dārgas tehnoloģijas, kam lielākoties tiek ņemti kredīti. Ja zemniekiem netiks kompensēti izdevumi, kas saistīti ar ieguldījumiem tādu saimniekošanas metožu ieviešanā, kas samazina emisijas un piesaista oglekli, ES lauksaimniecības nozares samazināsies un zaudēs konkurētspēju.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.