Finanšu sektors lauksaimniekiem nelabvēlīgs

Lauksaimniekiem ir grūti iegūt banku finansējumu, un  finansējuma deficīts ES lauksaimniecībā ir robežās no 19,8 līdz 46,6 miljardiem eiro, bet pārtikas pārstrādē – vairāk nekā 12,8 miljardi eiro, secināts EK un Eiropas investīciju bankas iniciētā pētījumā “Fi-compass”, ko veica visās ES valstīs. Finanšu deficīts Latvijā tiek lēsts robežās no 17 līdz 32 miljoniem eiro.

“Fi-compass” ziņojums tapis, aptaujājot 7600 lauksaimnieku un 2200 pārtikas pārstrādes uzņēmumus visā ES, un katrai no 24 valstīm sagatavots atsevišķs ziņojums, kurā aprakstītas galvenās problēmas, ar kurām šīs divas grupas sastopas attiecībā uz piekļuvi finansējumam. EK norāda – dati vākti 2017. un 2018. gadā, šogad pieredzētā Covid-19 krīze situāciju ir saasinājusi. Pētījumi atklāj, ka lielākajā daļā Eiropas valstu lauksaimniecības finansēšanai tiek piemērotas augstākas procentu likmes un nelabvēlīgāki finansēšanas apstākļi nekā citās ekonomikas nozarēs. Secināts, ka kreditēšanas un aizdevumu atmaksas nosacījumi nav pietiekami elastīgi, kas ir īpaši būtiski tieši lauksaimniecībā.

“Fi-compass” eksperti sīki analizējuši finanšu vidi, kurā darbojas lauksaimnieki un pārstrādātāji katrā valstī. Pētījumā ietverta banku sistēma, kā arī aizdevumu, garantiju un dažādas finanšu shēmu darbība. Ziņojumā sniegti arī ieteikumi, kā uzlabot esošos finanšu instrumentus un izveidot jaunus. Tāpat identificēti trūkumi, kas saistīti ar zemo zemnieku finanšu pratību un banku zināšanu trūkumu par lauksaimniecību.

Kopumā secināts, ka lielām saimniecībām piekļuve finansējumam ir salīdzinoši ērta, lielākie cietēji ir jaunie lauksaimnieki. Arī mazajām saimniecībām ir ievērojamas grūtības attiecībā uz piekļuvi attīstības investīcijām, jo ​​trūkst aktīvu, ko izmantot kā garantijas (nodrošinājumu), un nav vajadzīgo prasmju, kā sagatavot biznesa plānus.

Pārtikas nozarē analīze rāda labāku finanšu vidi, kurā salīdzinājumā ar lauksaimniecību pastāv lielāka finansējuma avotu dažādība. Vienlaikus secināts, ka jaunizveidotiem un novatoriskiem uzņēmumiem ir visgrūtāk atrast nepieciešamo kapitālu savas darbības uzsākšanai vai paplašināšanai.

Sagatavoja Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.