ES vienošanās par mežu saudzēšanu

Decembra sākumā Eiropas Komisija (EK) panāca pagaidu politisku vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par regulu, kas palīdzēs saudzēt ES mežus – noteiktas preču grupas, kuru ražošanas procesā nedrīkstēs notikt mežu izciršana.

EK norāda – jaunais likums nodrošinās, ka ES tirgū pieejamais galveno preču kopums vairs neveicinās mežu izciršanu un  degradāciju ES un citur pasaulē. Tā kā ES ir liela šo preču patērētāja, šis solis palīdzēs apturēt ievērojamu daļu no globālās mežu izciršanas un mežu degradācijas, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas, un sargās bioloģisko  daudzveidību.

Uzņēmumiem, kuri laiž ES tirgū palmu eļļu, liellopus, soju, kafiju, kakao, kokmateriālus un gumiju, kā arī atvasinātus produktus (piemēram, liellopu gaļu, mēbeles vai šokolādi), jaunajiem noteikumiem stājoties spēkā, būs jāpierāda, ka produktu iegūšanai nav izcirsti meži. Šīs preces ir izvēlētas, pamatojoties uz rūpīgu ietekmes novērtējumu, kurā norādīts, ka tās ir galvenais mežu izciršanas veicinātājs lauksaimniecības paplašināšanās dēļ. 

Jaunā regula nosaka stingras obligātās uzticamības pārbaudes uzņēmumiem, kuri vēlas laist attiecīgos produktus ES tirgū vai eksportēt. Operatoriem un tirgotājiem būs jāpierāda, ka produkti ražoti uz zemes, kas pēc 2020. gada 31. decembra netika izcirsta un atbilst visiem attiecīgajiem likumiem, kas ir spēkā ražošanas valstī. Uzņēmumiem būs arī jāievāc precīza ģeogrāfiskā informācija par lauksaimniecības zemi, kurā ir audzētas iegūtās preces, lai varētu pārbaudīt šo preču atbilstību regulas prasībām. Dalībvalstīm jāpārliecinās, ka noteikumu neievērošanai tiek piemēroti efektīvi sodi.

Preču sarakstu regulāri pārskatīs un atjauninās, ņemot vērā jaunus datus, piemēram, mainīgos mežu izciršanas modeļus.

EK izmantos salīdzinošās novērtēšanas sistēmu, lai noteiktu mežu izciršanas un degradācijas riska līmeni – augstu, standarta vai zemu risku. Uzņēmumu pienākumi būs atkarīgi no riska līmeņa. Tas palīdzēs ES un tās partnervalstīm apturēt mežu izciršanu, vienlaikus pievēršot uzmanību vietējo kopienu un pamatiedzīvotāju situācijai.

Eiropas Parlamentam un Padomei tagad būs oficiāli jāpieņem jaunā regula, lai tā varētu stāties spēkā. Pēc tam operatoriem un tirgotājiem būs 18 mēneši, lai ieviestu jaunos noteikumus. Mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem būs ilgāks pielāgošanās periods, kā arī citi īpaši noteikumi.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.