ES mazinās lauksaimniecības zemes izmantošana

Pieaugošās urbanizācijas dēļ lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms līdz pat 2030. gadam ES turpinās samazināties, vienlaikus tas neapturēs dažu laukaugu ražošanas pieaugumu šajā periodā.

Eiropas Komisijas decembra vidū publiskotajā lauksaimniecības vidējā termiņa pārskatā norādīts, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība samazināsies no 176 milj. ha šobrīd līdz 172 milj. ha 2030. gadā, tajā skaitā aramzemes platības samazināsies no 106,5 milj. ha līdz 104 milj. ha. Pie vainas ir augošā urbanizācija un zemes izmantošana nelauksaimnieciskām darbībām, kam šobrīd izmanto jau 78% ES zemes.

EK prognozē, ka ES labības ražošana turpinās pieaugt no 301 milj. tonnu 2017. gadā līdz 341 milj. tonnu 2030. gadā, kas galvenokārt saistīts ar augošo pieprasījumu pēc lopbarības, jo īpaši – pēc kukurūzas. Paredzams, ka pieprasījums pēc ES graudaugiem līdz 2030. gadam palielināsies par 10% salīdzinājumā ar periodu no 2012.–2017. gadam. Pēc apjoma lielākā daļa ES saražoto graudaugu joprojām tiek izmantota lopbarībai, un paredzams, ka patēriņš augs vienlaikus ar paredzēto piena un gaļas ražošanas kāpumu. Vienlaikus EK prognozē, ka graudaugu cenas līdz 2030. gadam saglabāsies zemas.

Lauksaimniecības zemes izmantošanas attīstība

(No augšas)

Ilggadīgie zālāji

Ilggadīgie kultūraugi

Papuve

Lopbarības platības

Citi aramzemes kultūraugi

Eļļas augi

Labība

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.