ES dominē ģimenes saimniecības

Jaunākie statistikas biroja Eurostat dati liecina, ka 2020. gadā ES bija 9,1 miljons saimniecību, no kurām lielāko daļu (aptuveni 93%) var klasificēt kā ģimenes saimniecības.

Par ģimenes saimniecībām Eurostat klasificē tādas, kurās 50% vai vairāk no lauksaimniecības darbaspēka nodrošina ģimenes locekļi. Tās dominē ES lauksaimniecības struktūrā, ņemot vērā saimniecību skaitu, ieguldījumu nodarbinātībā lauksaimniecībā un, mazākā mērā, apstrādājamās zemes platību un saražotās produkcijas vērtību.

Gandrīz sešās no desmit saimniecībām (apm. 57%) strādāja  tikai īpašnieks un ģimenes locekļi. Vēl 36% saimniecību ģimenes darbs veidoja vismaz 50% no kopējā darbaspēka. Ģimenes saimniecības 2020. gadā apstrādāja lielāko daļu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (apm. 61% no izmantotajiem 157,4 milj. ha), izmantoja lielāko daļu no lauksaimniecībā izmantojamā darbaspēka (gandrīz 78%), uzturēja lielāko daļu lauksaimniecības dzīvnieku vienību (gandrīz 55%) un nodrošināja standarta izlaidi (apm. 56%).

Lai gan 2020. gadā ārpusģimenes saimniecības veidoja tikai aptuveni 7% no visām ES saimniecībām, tās apsaimniekoja  lielāku daļu no lauksaimnieciskajai ražošanai izmantotās zemes apjoma (apm. 39%), no kopējā darbaspēka (apm. 22%), ganāmpulka vienībām (apm. 45%) un standarta produkcijas (apm. 44%).

Ģimenes saimniecības veidoja vismaz 80% no visām saimniecībām visās ES valstīs, izņemot Igauniju (65%) un Franciju (58%). ES valstis ar vislielāko ģimenes saimniecību īpatsvaru bija Grieķija, Rumānija un Polija (aptuveni 99% no visām saimniecībām).

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231024-2

 

Pēc AG-Press informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.