EK vēršas pret Dāniju “Feta” siera dēļ

Komisija nolēmusi vērsties ES tiesā pret Dāniju, jo tā nav pienācīgi izpildījusi pienākumus, kas paredzēti ES tiesību aktos par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām.

Uzņēmumi, kas darbojas Dānijā, ražo balto sieru un eksportē to uz valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ar marķējumu “Feta”. Jau kopš 2002. gada “Feta” ir reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), un šo produktu var ražot tikai Grieķijā atbilstoši ražošanas specifikāciju kopumam.

Komisija uzskata, ka Dānijas uzņēmumu piekoptā prakse ir  ACVN piešķirtās aizsardzības tiešs pārkāpums, un Dānijas iestādes nav šo praksi ievērojušas. Neveicot attiecīgus pasākumus, Dānija pārkāpj gan Regulu par kvalitātes shēmām, gan principu par lojālu sadarbību starp ES un dalībvalstīm. Šāda rīcība ir ne tikai pretrunā spēkā esošajiem ES noteikumiem, bet arī traucē ES un trešo valstu sarunās par divpusēju nolīgumu noslēgšanu, kas nodrošina Eiropas ACVN aizsardzību un ES kvalitātes produktu popularizēšanu ārpus ES.

Pārkāpuma procedūru pret Dāniju EK nolēma sākt jau 2018. gada janvārī, nosūtot oficiāla paziņojuma vēstuli. Pārkāpuma procedūras kontekstā Komisija aicinājusi Dānijas iestādes veikt piemērotus pasākumus, kuri novērstu vai apturētu šādu tās teritorijā esošo uzņēmumu praksi. Tā kā Dānija konstatētās nepilnības nav novērsusi, Komisija ir nolēmusi nodot šo lietu izskatīšanai tiesā.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.