EK pret divējādas kvalitātes produktiem

Eiropas Komisija (EK) pieņēmusi pamatnostādnes par ES pārtikas un patērētāju tiesību aizsardzības jomu tiesību aktu piemērošanu divējādas kvalitātes produktiem.

Pamatnostādnes palīdzēs valstu iestādēm noteikt, vai uzņēmums pārkāpj ES tiesību aktus, dažādās valstīs pārdodot divējādas kvalitātes produktus. Žans Klods Junkers, EK priekšsēdētājs: “Es nepieļaušu, ka dažviet Eiropā cilvēkiem tiek pārdota zemākas kvalitātes pārtika nekā citās valstīs, neraugoties uz to, ka iepakojums un zīmols ir identiski. Mums tagad ir jāpiešķir valstu iestādēm plašākas pilnvaras, lai pārtrauktu jebkādu nelikumīgu praksi, lai kur tā pastāvētu.”

Norādēs ir izklāstītas un izskaidrotas attiecīgās prasības, kas izriet no ES pārtikas aprites un patērētāju tiesību aizsardzības jomu tiesību aktiem, uz kuriem iestādēm jāatsaucas, analizējot iespējamu divējādas kvalitātes produkta gadījumu. Pamatojoties uz “Pārtikas produktu informācijas regulu” un “Negodīgas komercprakses direktīvu”, valstu patērētāju tiesību aizsardzības un pārtikas aprites jomas iestādes soli pa solim var noteikt, vai ražotāji pārkāpj šos regulējumus. Gadījumā, ja pārkāpumam ir pārrobežu aspekts, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes var to risināt, izmantojot Eiropas mērogā darbojošos Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīklu.

Papildinot norādes, Komisija izstrādā metodiku ar mērķi uzlabot pārtikas produktu salīdzinošo testēšanu, lai dalībvalstis varētu šo jautājumu apspriest, balstoties uz pamatotu un kopīgu zinātnisku bāzi, kas ir vienāda visiem. EK Kopīgajam pētniecības centram (JRC) ir atvēlējusi 1 miljonu eiro šīs metodikas izstrādāšanai. EK arī finansē turpmāku darbu pie pierādījumu vākšanas un izpildes nodrošināšanas, piedāvājot 1 miljonu eiro dalībvalstīm pētījumu vai izpildes nodrošināšanas pasākumu īstenošanai.

Informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.