EK piešķir 500 miljonus tirgus grūtību pārvarēšan

Eiropas Komisija (EK) jūlija vidū informēja par jaunu pasākumu kopumu 500 miljonu eiro apmērā no ES fondiem, lai palīdzētu lauksaimniekiem, kuri cīnās ar nemitīgajām tirgus grūtībām, it īpaši piena produktu tirgū.

ES Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans: “Šī pakete gan nāk ievērojamas budžeta iegrožotības brīdī, taču ir atbilde grūtībām, un tas nozīmē, ka Komisija ir mobilizējusi vairāk nekā miljardu eiro lielu summu lauksaimnieku atbalstīšanai lielās grūtībās. Mūsu mērķis ir panākt, lai iepriekšējā līmenī atgriežas cenas, par kādām produkciju pērk no lauksaimniekiem, – lai viņi varētu nopelnīt iztiku ar savu darbu un arī turpmāk piegādātu drošu un kvalitatīvu pārtiku, kā arī ieguldīt lauku teritorijās, lauku nodarbinātībā un nodrošināt sabiedrisko labumu.”

EK piedāvātajā atbalsta paketē ir trīs galvenie elementi:

• visas ES shēma, kas stimulē piena ražošanas sašaurināšanu (150 milj. eiro);

• pielāgošanas atbalsts ar nosacījumiem, kas tiks definēts un īstenots dalībvalstu līmenī, ņemot vērā EK ierosināto izvēļu sarakstu (350 milj. eiro, kam dalībvalstis varēs likt līdzās savus līdzekļus, tā potenciāli divkāršojot lauksaimniekiem sniedzamo atbalstu);

• virkne tehnisku pasākumu, kas paredz elastīgumu (piemēram, brīvprātīgs saistītais atbalsts) un nodrošinājumu ar naudas plūsmu (piemēram, palielina avansu gan tiešajos, gan platībatkarīgajos lauku attīstības maksājumos), un pastiprina drošības tīkla instrumentus (pagarina intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu vājpiena pulverim).

Šo dažādo pasākumu izstrāde sīkumos tiks pabeigta tuvākajās nedēļās, apspriežoties ar dalībvalstu ekspertiem. Ierosināto pasākumu ietekme uz budžetu tiks iekļauta 2017. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē rudenī.

Stimuli samazināt ražošanu

Tā kā Piena tirgus novērošanas centra ekonomikas padomes pēdējā sanāksmē secināts, ka joprojām ir nepieciešama korekcija atbalstā piena produktu tirgū, EK rosinās ES mēroga pasākumu ar mērķi stimulēt ražošanas apjoma brīvprātīgu samazināšanu.

Pielāgošanas atbalsts ar nosacījumiem 

Ieilgusī krīze liecina, ka daži lauksaimnieki saglabā vai pat paplašina ražošanu, lai saglabātu naudas plūsmu, tāpēc Komisija plāno sniegt atbalstu, ko var sasaistīt ar konkrētām saistībām, vienlaikus palīdzot nodrošināt tirgus stabilitāti. Katrai dalībvalstij pieejamā finanšu dotācija ir noteikta, ņemot vērā tās sektora galvenās iezīmes, ieskaitot ražošanu, tirgus cenas un sīksaimnieku īpatsvaru. Dalībvalstīm būs rīcības brīvība noteikt, kādus pasākumus vai pasākumu kopumu tie darīs pieejamu lauksaimniekiem, piemēram, ekstensīvas ražošanas metodes, atbalsts sīksaimniecībām, sadarbības projekti, tālākas ražošanas sašaurināšanas atbalsta pasākumi u. c. Būs iespējas aptvert arī citas lopkopības nozares.

Citas tehniskas korekcijas

Daudzas dalībvalstis sniedz brīvprātīgo saistīto atbalstu piena nozarei (piemēram, par katru govi), tāpēc tām tiks dota iespēja atkāpties no pienākuma 2017. gadā saglabāt lopu skaitu. Turklāt, tāpat kā pērn, dalībvalstis atkal drīkstēs no 16. oktobra izmaksāt avansā līdz 70% tiešo maksājumu un 85% platībatkarīgo maksājumu par lauku attīstības pasākumiem, un nebūs nepieciešams pabeigt pārbaudes klātienē. EK ir iecerējusi pagarināt valsts intervences periodu un vājpiena pulvera privātās uzglabāšanas laiku pēc septembra beigām. EK arī atjaunos atbalstu augļu un dārzeņu izņemšanai no tirgus, ko veic ražotāju organizācijas.   

EK mazāk nekā gada laikā ir mobilizējusi papildus 1 miljardu eiro naudas līdzekļu, lai atbalstītu lauksaimniekus grūtībās. Laikā, kad budžetam jāiztur ievērojama slodze, sevišķi migrācijas frontē, šis ir ļoti spēcīgs EK atbalsta apliecinājums Eiropas lauksaimniekiem.

 

UZZIŅA

Solidaritātes pakete lauksaimniecībai 7 punktos

1. 150 miljoni eiro ES piena piegādes brīvprātīgas samazināšanas atbalstīšanai. Šīs shēmas nosacījumi būs vienādi visiem ES lauksaimniekiem.

2. 350 miljoni eiro atbalsts – finansējums pasākumiem dalībvalstu līmenī. Dalībvalstis var piemaksāt pie pabalsta līdz 100%.

3. Dalībvalstīm tiek dota iespēja pārskatīt brīvprātīgā saistītā atbalsta piešķiršanas kārtību piensaimniecības nozarē, lai nodrošinātu, ka 2017. gadā maksājums tiek atsaistīts.

4. Valsts intervence vājpiena pulverim jāpagarina līdz 2017. gada februāra beigām, kad atsākas standarta periods. Maksimālais daudzums, līdz kuram vājpiena pulveris tiek iepirkts par nemainīgu cenu, līdz 2016. gada decembra beigām paliek 350 000 t.

5. Vājpiena pulvera privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas pagarināšana. Gan standarta (90–210 dienu), gan pagarinātā (365 dienu) vājpiena pulvera uzglabāšanas shēma tiks pagarināta līdz 2017. gada februāra beigām.

6. Tiešo maksājumu avansi līdz 70% no 2016. gada 16. oktobra un 85% platībatkarīgo lauku attīstības maksājumu pēc administratīvo pārbaužu pabeigšanas.

7. Atjaunināts atbalsts augļu un dārzeņu izņemšanai no tirgus, ko veic ražotāju organizācijas. 

 

Pielāgošanas atbalsts ar nosacījumiem piena un citās lopkopības nozarēs pa dalībvalstīm

Dalībvalsts

EUR

Beļģija

10 979 636

Bulgārija

5 809 941

Čehija

10 346 106

Dānija

9 294 305

Vācija

57 955 101

Igaunija

8 081 123

Īrija

11 086 327

Grieķija

1 683 910

Spānija

14 665 678

Francija

49 900 853

Horvātija

1 517 133

Itālija

20 942 300

Kipra

297 165

Latvija

9 760 362

Lietuva

13 298 661

Luksemburga

560 115

Ungārija

9 543 566

Malta

100 092

Nīderlande

22 952 419

Austrija

5 863 491

Polija

22 670 129

Portugāle

3 988 059

Rumānija

10 896 083

Slovēnija

1 145 506

Slovākija

2 062 803

Somija

7 521 715

Zviedrija

6 881 425

Apvienotā Karaliste

30 195 996

 

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.