EK palielina de minimis atbalstu saimniecībām

Atbalsta maksimālā summa, ko ES dalībvalstis no sava budžeta bez saskaņošanas ar ES varēs piešķirt vienai saimniecībai trīs gadu laikā, palielināta no 15 000 līdz 20 000 eiro.

Februārī Eiropas Komisija (EK) pieņēmusi pārskatītus noteikumus par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarē (tā dēvēto de minimis atbalstu), palielinot maksimālo summu, ko valsts iestādes var izmantot lauksaimnieku atbalstam bez EK iepriekšēja apstiprinājuma.

Lai izvairītos no iespējamiem konkurences izkropļojumiem, katrai ES valstij ir maksimālā summa, kuru tā nevar pārsniegt. Katras valsts maksimālā atbalsta apjoms tiks noteikts 1,25% apmērā no valsts gada lauksaimniecības produkcijas trīs gadu laikposmā (līdz šim 1%). Tādējādi valsts maksimālā atbalsta apjoms pieaugs par 25%.

Ja valsts vairāk nekā 50% no sava kopējā valsts atbalsta tērē vienā lauksaimniecības nozarē, tā var vēl vairāk palielināt de minimis atbalstu – līdz 25 000 eiro vienai saimniecībai un valsts maksimālā atbalsta apjomu – līdz 1,5% no gada produkcijas. Tas nozīmē maksimālā atbalsta palielinājumu vienam lauksaimniekam par 66% un valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā apjoma palielinājumu par 50%. Valstīm, kuras izvēlas šo lielāko robežvērtību, jaunie noteikumi paredz valstu līmenī izveidot obligātus centrālos reģistrus. Tas ļaus sekot līdzi piešķirtajam atbalstam, lai vienkāršotu un uzlabotu tā saukto de minimis atbalstu. Vairākas dalībvalstis jau uztur šādus reģistrus, kas tām nekavējoties ļaus piemērot augstākus maksimālos apjomus.

Palielinātais maksimālais apjoms stājas spēkā 14. martā, un to var piemērot ar atpakaļejošu datumu attiecībā uz atbalstu, kas atbilst visiem nosacījumiem.

Sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.