EK paaugstina klimata mērķus

Eiropas Komisija septembrī nāca klajā ar plānu līdz 2030. gadam samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55% , salīdzinot ar 1990. gada līmeni, nevis par 40%, kā plānots līdz šim.

Šāds mērķis noteikts, lai ES klimata neitralitāti sasniegtu līdz 2050. gadam. Jaunais mērķis ir balstīts uz visaptverošu sociālās, ekonomiskās un vides ietekmes novērtējumu. Novērtējums parāda, ka šī rīcība ir reāla un iespējama.

EK aicināja Parlamentu un Padomi apstiprināt šo 55% mērķi kā ES jauno nacionāli noteikto ieguldījumu (NDC) saskaņā ar Parīzes nolīgumu. EK arī izklāstīja tiesību aktu priekšlikumus, kas jāiesniedz līdz 2021. gada jūnijam, lai īstenotu jauno mērķi, tostarp noteikti uzdevumi: pārskatīt un paplašināt ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu; pielāgot zemes izmantošanas un emisiju regulējumu; stiprināt energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas politiku; pastiprināt CO2 standartus autotransportam.

Paralēli 2030. gada klimata mērķa plānam un tā ietekmes novērtējumam EK pieņēmusi arī dalībvalstu nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.–2030. gadam novērtējumu. Komisijas novērtējums rāda, ka ES ir ceļā uz pašreizējā 2030. gada emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanu vismaz par 40%, jo īpaši pateicoties panākumiem atjaunojamās enerģijas ieviešanā visā Eiropā. Lai sasniegtu jauno mērķi – 55% –, ES būs vēl vairāk jāpalielina energoefektivitāte un atjaunojamās enerģijas īpatsvars. Pirms tam Komisija 2021. gada jūnijā iesniegs likumdošanas priekšlikumus, par to būs jāveic turpmākas apspriedes un analīze.

Pēc Ag-Press materiāliem informāciju sagatavoja
Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.