EK: konkurences iestādes var palīdzēt zemniekiem

Eiropas konkurences iestāžu darbs var palīdzēt lauksaimniekiem iegūt labākus nosacījumus, pārdodot savus ražojumus lieliem iepircējiem vai kooperatīviem, liecina Eiropas Komisijas (EK) nule publicētais pirmais ziņojums par konkurences noteikumu piemērošanu lauksaimniecības nozarē.

Eiropas konkurences iestādes lauksaimniecības nozarē ir veikušas 178 izmeklēšanas. Vairāk nekā trešdaļa attiecās uz lauksaimniecības produktu pārstrādātājiem, par ko visbiežāk sūdzējušies lauksaimnieki. Gandrīz puse no visiem konkurences pārkāpumiem attiecās uz vienošanos par cenām. Šādas vienošanās visbiežāk pastāv starp konkurējošiem pārstrādātājiem par vairumtirdzniecības cenu noteikšanu (piemēram, cukuram un miltiem) vai starp pārstrādātājiem un mazumtirgotājiem par mazumtirdzniecības cenu noteikšanu (piemēram, piena produktiem, gaļai vai saulespuķu eļļai). Citi pārkāpumi saistīti ar vienošanos par produkcijas apjomu, informācijas apmaiņu vai tirgus sadali.

Ziņojumā secināts, ka Eiropas konkurences iestāžu darbs ir izdevīgs lauksaimniekiem, kuri iegūst labākus nosacījumus darījumos ar saviem ražojumiem. Minēti vairāki gadījumi, kad Eiropas konkurences iestādes pārtrauca un sodīja praksi, ko izmantoja lielie iepircēji, cenzdamies samazināt lauksaimniekiem maksājamās cenas. Tāpat konkurences iestāžu darbs ir palīdzējis lauksaimniekiem iegūt labākus nosacījumus attiecībās ar kooperatīviem.

Dažas dalībvalstis reizumis ir centušās ierobežot konkrētu lauksaimniecības produktu importu no citām dalībvalstīm. Vairākas Eiropas konkurences iestādes veikušas izmeklēšanu par koplīgumiem un apturējušas to darbību, kad, piemēram, vienas dalībvalsts lauksaimnieki mēģināja kavēt produkcijas iepirkšanu no citu dalībvalstu lauksaimniekiem.

Eiropas konkurences iestādes ir sniegušas norādījumus lauksaimniekiem, citiem uzņēmējiem un valdībām par to, kā interpretēt un piemērot konkurences tiesību aktus, piemēram, saistībā ar lauksaimnieku īstenotajām ilgtspējas iniciatīvām vai cenu publicēšanu, ko veic nozares organizācijas. Turklāt Eiropas konkurences iestādes ir proaktīvi novērojušas situāciju nozarē un veikušas nozares izmeklēšanu par piegādes ķēdes darbību, īpašu uzmanību pievēršot tādiem jautājumiem kā cenu pārnese ķēdē un līdzsvarots spēku samērs savu interešu aizstāvībā sarunās starp lauksaimniekiem un citiem ķēdes posmiem.

EK atgādina, ka atzītas ražotāju organizācijas un atzītas starpnozaru organizācijas var palīdzēt nostiprināt lauksaimnieku pozīciju un veidot efektīvāku pārtikas piegādes ķēdi. Kopējā tirgus organizācijas regulas 152. pants, kas 2018. gada janvārī tika ieviests ar Omnibus regulu, no konkurences noteikumu piemērošanas ļauj izslēgt atzītas ražotāju organizācijas un to apvienības.

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.