Eirobarometrs: pilsoņi vēlas kvalitatīvu pārtiku

Jaunākais ES mēroga “Eirobarometra” sabiedriskās domas pētījums par kopējo lauksaimniecības politiku liecina, ka tikai vairāk nekā 60% respondentu uzskata, ka kopējā lauksaimniecības politika (KLP) dod labumu visiem pilsoņiem, nevis tikai lauksaimniekiem.

Aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 28 000 ES pilsoņu 28 dalībvalstīs, tika veikta 2017. gada decembra sākumā. Viens no galvenajiem februārī publicētajiem secinājumiem ir atzinums, ka lielākā daļa pilsoņu (55%) uzskata, ka “drošas, veselīgas un kvalitatīvas pārtikas nodrošināšana” ir viens no galvenajiem lauksaimnieku pienākumiem. To uzskata par vissvarīgāko lauksaimnieku lomu katrā ES valstī. Uz jautājumu par KLP prioritātēm 62% respondentu (+6% kopš 2015. gada) teica, ka ES KLP galvenā prioritāte ir nodrošināt “drošu, veselīgu un kvalitatīvu pārtiku”. Ņemot vērā pieaugošo uzsvaru uz KLP ieguldījumu vides un klimata problēmu risināšanā, 50% iedzīvotāju paziņoja, ka KLP galvenais mērķis ir “aizsargāt vidi un cīnīties pret klimata pārmaiņām”, kas ir sešu punktu pieaugums kopš pēdējā līdzīgā apsekojuma 2015. gadā. Vides un klimata ambīcijas būs galvenais elements Komisijas tiesību aktu priekšlikumos par nākamo KLP.

Sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.