Diskutē par KLP vienkāršošanu

Lai gan jaunās Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ieviešana sāksies tikai šajā pavasarī, ES institūcijās jau tiek diksutēts par tās vienkāršošanu, atzīstot, ka, piemēram, zaļinašanas prasības ir nesaprotamas un grūti ieviešamas, izraisot pat haosu daudzu ES dalībvalstu maksājumu sistēmās.

Par KLP vienkāršošanas nepieciešamību diskutuēts arī COPA–COGECA Politikas koordinācijas komitejas sanāksmē, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās LLKC ES lietu biroja vadītāja Ilva Bērziņa. Sanāksmē ziņots, ka par KLP vienkāršošanu ir saņemts liels priekšlikumu skaits no ES dalībvalstīm. Vienkāršošana nepieciešama, lai lauku attīstība, tiešie maksājumi un tirgus kopējā organizācija būtu saprotamāka lauksaimniekiem. Darba dokuments par šo jautājumu ir nosūtīts Latvijas prezidentūras pārstāvim. Vienkāršošana ir ļoti svarīga, lai samazinātu zaļināšanas kontroli un sankcijas. Tiesa, jau šobrīd ir skaidrs, ka, piemēram, attiecībā uz ekoloģiskās nozīmes platību prasībām izmaiņas nebūs viegli panākamas. Darba grupā secināts, ja arī līdz 2016. gadam izdosies izstrādāt KLP vienkāršošanas nosacījumus, to ieviešana būs tikpat sarežģīta kā pašreizējo zaļināšanas prasību īstenošana.

Pēc COPA–COGECA ekspertu atskaitēm sagatavoja Iveta Tomsone

UZZIŅA

  • COPA–COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.
  • COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm – Islandes, Norvēģijas, Šveices.
  • COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
  • COPA–COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 
COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.