COPA-COGECA un EK darba grupa KLP, 6.-7. februārī Briselē

COPA-COGECA un EK darba grupā Kopējā lauksaimniecības politika,  6.-7. februārī Briselē,  Latviju pārstāvēja eksperte Agnese Hauka.

6. februāra COPA-COGECA KLP darba grupa norisinājās kopīgi ar COPA-COGECA Lauku attīstības darba grupu.

Darba grupā skatītie jautājumi:

  1. Diskusija ar EK Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Janusz Wojciechowski; 
  2. Eiropas Zaļais kurss (Green Deal) un KLP reformas; 
  3. Farm2Fork in 2020 stratēģija; 
  4. Pārejas perioda regulējums;
  5. Aktivitātes klimata mērķu sasniegšanai.

Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet Agneses Haukas atskaitē.

 

 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.