Biškopības uzplaukums ES

No 2014. līdz 2018. gadam medus ražošanas apjoms ES  palielinājusies par 16%. Šis ir viens no galvenajiem konstatējumiem Eiropas Komisijas ziņojumā par ES biškopības programmu īstenošanu.

Lauksaimniecības komisārs Janušs Vojcehovskis: “Biškopības nozare ir ļoti svarīga lauksaimniecībai un bioloģiskajai daudzveidībai. Mums jāatbalsta biškopji visā ES, un tāpēc es pilnībāatbalstu ES finansējuma palielināšanu biškopības programmām nākamajiem trim gadiem no120 līdz 180 milj. eiro kā daļu no Komisijas priekšlikuma nākamajā lauksaimniecībasbudžetā.”

Gada nogalē EK publicētajā ziņojumā sniegts pārskats par nozari un par ES biškopības programmās veikto atbalsta pasākumu īstenošanu. ES atrodas 17,5 milj. stropu, kurus aprūpē 650 000 biškopju, kas 2018. gadā saražoja 280 000 tonnas medus. Ar biškopību nodarbojas visās ES dalībvalstīs, un ES ir otra lielākā medus ražotāja pasaulē.

ES līdzfinansē biškopības programmas, kuras valsts līmenī sadarbībā ar nozari izveidotas, lai uzlabotu stāvokli biškopības nozarē un tās produktu tirdzniecībā. Programmas darbojas trīs gadus, un tām pēdējos trīs gadus no ES budžeta bija pieejami 36 milj. eiro, tādu pašu summu nodrošināja dalībvalstis no saviem līdzekļiem. 2020.–2022. gadam ES ikgadējā iemaksa ir palielināta no 36 līdz 40 milj. eiro. Katrai dalībvalstij piešķirtā budžeta pamatā ir ES paziņotais bišu stropu skaits.

No astoņiem pasākumiem 2018. gadā, kas tiesīgi saņemt biškopības programmu atbalstu, visvairāk finansējuma – kopā gandrīz 60% – saņēma tehniskās palīdzības pasākumi (piemēram, mācības, atbalsts tehniskā aprīkojuma iegādei, atbalsts jaunajiem biškopjiem) un pasākumi cīņai pret bišu parazītiem. Bišu saimju atjaunināšanai un palīdzībai pārvaldīt bišu stropu pārvietošanu ziedēšanas sezonā kopā bija piešķirti vairāk nekā 30% no budžeta. Citi pasākumi bija lietišķie pētījumi, biškopības produktu analīzes, produktu uzlabošana un tirgus monitorings.

Attiecībā uz priekšlikumiem par KLP pēc 2020. gada Komisija ierosinājusi biškopības programmas iekļaut KLP stratēģiskajos plānos. Tajos, ko izstrādā valsts līmenī un nosaka to, kā katra dalībvalsts iecerējusi izpildīt KLP mērķus. Šādi pieaugs biškopības nozares pamanāmība, un tas nodrošinās, ka tiek ievērots nozares ieguldījums KLP kopīgo mērķu sasniegšanā, arī rīcībā klimata politikas jomā. Lai nodrošinātu pastāvīgu ieviešanu un atbalstu, programmas dalībvalstīm būs obligātas.

 

Informāciju pēc AG-Press materiāliem sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.