Apstiprināti septiņu valstu KLP plāni

Eiropas Komisija 31. augustā apstiprināja pirmo KLP stratēģisko plānu paketi septiņām valstīm: Dānijai, Somijai, Francijai, Īrijai, Polijai, Portugālei un Spānijai. Latvijas KLP plāna apstiprināšana vēl ir procesā, kas jāpabeidz līdz gada beigām.

EK uzsver, ka dalībvalstu Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānu apstiprināšana ir svarīgs solis KLP īstenošanā no 2023. gada 1. janvāra. EK norāda, ka reformētās politikas ietvaros finansējums tiks taisnīgāk sadalīts mazajām un vidējām ģimenes saimniecībām, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem. Turklāt lauksaimnieki tiks atbalstīti jaunu inovāciju ieviešanā, sākot no precīzās lauksaimniecības līdz agroekoloģiskām ražošanas metodēm. Atbalstot konkrētas darbības šajās un citās jomās, jaunā KLP var būt stūrakmens nodrošinātībai ar pārtiku ES un pasaulē.

KLP īstenošanai atvēlēti 270 miljardi eiro no 2023. līdz 2027. gadam. Patlaban apstiprinātie septiņu valstu plāni veido vairāk nekā 120 miljardu eiro budžetu, tostarp vairāk nekā 34 miljardi eiro paredzēti vides un klimata mērķiem un ekoshēmām. Pēc pirmo 7 KLP stratēģisko plānu apstiprināšanas Eiropas Komisija joprojām ir pilnībā apņēmusies ātri apstiprināt atlikušo 21 plānu, ņemot vērā dalībvalstu reakciju uz EK pieprasījumiem pēc precizējumiem jau iesniegtajos plānos.

Sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.

Partneri

Iepriekšējais

Kļūda | Lauku tīkls

Kļūda

Statusa ziņojums

  • rules_cron: Launched in thread 1
  • ultimate_cron_plugin_logger_database_cleanup: Launched in thread 1
  • dblog_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_failure_queue: Launched in thread 1
  • queue_views_bulk_operations: Launched in thread 1
  • simplenews_cron: Launched in thread 1
  • queue_smtp_send_queue: Launched in thread 1
Tīmekļa vietnē notika negaidīta kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.