Apstiprinātas 18 lauku attīstības programmas

Februārī Eiropas Komisija apstiprinājusi kopā 18, tajā skaitā arī Latvijas, Lauku attīstības programmas (LAP), kuru mērķis ir uzlabot ES lauksaimniecības konkurētspēju, saglabāt lauku vidi un klimatu, kā arī stiprināt lauku kopienu ekonomiku un sociālo struktūru laikposmā līdz 2020. gadam.

Šīm 18 programmām no ES budžeta piešķirs finansējumu 14,3 miljardu eiro apmērā, un šo finansējumu papildinās vēl arī publiskais valsts/reģionu līmeņa un/vai privātais finansējums. Līdz ar februārī apstiprinātajām programmām, kas seko deviņām decembrī pieņemtajām, apstiprināto lauku attīstības programmu skaits sasniedz 27 (no kopā 118 programmām), un tas nozīmē, ka tagad ir apstiprinātas programmas, kuru kopējā vērtība ir vairāk nekā 35 miljardi eiro (kas ir aptuveni 36% no budžeta).

Eiropas Komisijas lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans: „Viens no mūsu lauku attīstības koncepcijas plusiem ir tas, ka mums ir kopīgas pamatprioritātes, bet katras dalībvalsts vai reģiona ziņā ir izstrādāt programmu, kas ir piemērota konkrētajai situācijai un problēmām neatkarīgi no tā, vai runa ir par Azoru salām, Ālandu salām, Flandriju vai Slovākiju. Pašreizējās programmas piedāvā finansējumu dažādiem dinamiskiem projektiem, tādiem kā lauksaimniecības modernizācijas projekti Baltijas republikās, jauno lauksaimnieku motivēšana darbībai nozarē Slovēnijā, īpašas shēmas ūdens kvalitātes uzlabošanai Nīderlandē vai lauksaimniecības zemju aizsardzība Anglijā (2,5 miljoni hektāru platībā) ar ekoloģiskas zemes apsaimniekošanas shēmu palīdzību. Svarīgs LAP aspekts ir zināšanu paplašināšana par lauku saimniecību nozari. Priecājos apstiprināt, ka pieņemtās 18 programmas kopā nodrošinās vairāk nekā vienu miljonu vietu mācību kursos.”

Atbalsts lauku attīstībai ir tā sauktais Kopējās lauksaimniecības politikas otrais pīlārs, kas nodrošina dalībvalstīm ES finansējumu, ko saskaņā ar daudzgadu līdzfinansētām programmām pārvalda valsts vai reģionālā līmenī. Visās 28 dalībvalstīs kopā ir paredzētas 118 programmas. Šo programmu finansējums, kas laikā no 2014. līdz 2020. gadam tām atvēlēts no ES Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), sasniedz 99,6 miljardus eiro, un šie pasākumi saņems arī valsts, reģionālā un privātā sektora līdzfinansējumu. 

Pēc COPA-COGECA ekspertu atskaitēm sagatavoja Iveta Tomsone

UZZIŅA

·        

COPA–COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācija ES dalībvalstu lauksaimnieku pārstāvjiem komunikācijā ar lauksaimniecības politikas veidotāju EK un citām starptautiskām institūcijām. COPA dibināta 1958. gadā, COGECA dibināta 1959. gadā, un no 1962. gada abas organizācijas strādā apvienoti.

·        

COPA ir pārstāvētas 60 ES dalībvalstu lauksaimnieku NVO, un 36 partnerorganizācijas no Eiropas valstīm – Islandes, Norvēģijas, Šveices.

·        

COGECA pārstāv 38 lauksaimnieku nevalstiskās kooperatīvu organizācijas no ES dalībvalstīm un partnerorganizācijas no Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

 

·        

COPA–COGECA biedru organizāciju intereses tiek aizstāvētas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā. 

 

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.