101 miljons Eiropas videi un klimatam

Eiropas Komisija paziņojusi par 101,2 miljonu eiro investīciju vairākiem projektiem, tajā skaitā Latvijā, saskaņā ar LIFE programmu videi un klimatam.

Ar finansējumu tiks atbalstīti 10 liela mēroga vides un klimata projekti deviņās dalībvalstīs, palīdzot Eiropas pārejai uz ilgtspējīgu ekonomiku un klimata neitralitāti. Šos projektus īstenos Kiprā, Igaunijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Slovākijā, Čehijā un Spānijā.

Eiropas Komisijas viceprezidents Franss Timmermanis sacīja: “Eiropas Zaļā kursa mērķis ir uzlabot mūsu pilsoņu labklājību un labklājību, vienlaikus aizsargājot dabu un klimatu. LIFE projektiem ir bijusi nozīmīga loma daudzus gadus, un tiem ir liela ietekme uz vietas. Ar ieguldījumiem 100 miljonu eiro apmērā mēs palīdzēsim saglabāt vērtīgos dabiskos biotopus, uzturēt tīru gaisu un samazināt piesārņojumu daudzos Eiropas ezeros un upēs.”

Integrētie projekti uzlabos pilsoņu dzīves kvalitāti, palīdzot dalībvalstīm ievērot ES tiesību aktus sešās jomās: daba, ūdens, gaiss, atkritumi, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām. Tie veicina vides un klimata tiesību aktu īstenošanu koordinētā veidā un lielā teritoriālajā mērogā, piesaistot finansējumu no citiem ES avotiem, valstu un reģionālajiem dalībniekiem un privātajiem ieguldītājiem.

LIFE ieguldījums dod iespēju papildu piesaistīt vairāk nekā 6,5 miljardus eiro, jo dalībvalstis var izmantot arī citus ES finansējuma avotus, tostarp lauksaimniecības, reģionālos un struktūrfondus, programmu “Apvārsnis 2020”, kā arī valstu fondus un privātā sektora ieguldījumus.

Latvijā finansējums tiks izmantots, lai uzlabotu ūdens kvalitāti Daugavas, Lielupes, Ventas un Gaujas baseinos, realizējot virkni pasākumu, kas samazinās organisko vielu piesārņojumu un uzlabos vides stāvokli.

Iveta Tomsone,
LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.