Vērtē laukaugu ražu Eiropā

Graudaugu raža šajā ražas sezonā laba bijusi tikai Francijā, rapšu raža ES valstīs kopumā tiek vērtēta kā slikta, bet proteīnaugu ražas bijušas labas.

Šādi secinājumi izdarīti COPA-COGECA un Eiropas Komisijas darba grupā “Laukaugi, proteīnaugi un eļļas augi”, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis Aigars Šutka. Darba grupas atskaitēs norādīts, ka lielākajās rapšu audzētājvalstīs – Lielbritānijā un Vācijā – 2017. gada raža ir salīdzinoši slikta. Lielbritānijā un Vācijā vidējā ražība tiek lēsta tikai 3,3 t/ha. No lielākajiem rapšu audzētājiem tikai Francijā rapšu ražība prognozēta augstāka nekā pagājušajā gadā (3,7 t/ha šogad salīdzinājumā ar 3 t/ha 2016. gadā). Rapšu ražošana pieaugusi arī Polijā un Rumānijā, bet Ziemeļeiropas un Austrumeiropas reģiona valstīs lielākoties prognozē sliktākas ražas, ko visvairāk ietekmējuši ziemošanas apstākļi un lielie nokrišņi ražas novākšanas laikā. Kopējā rapšu raža ES dalībvalstīs tiek prognozēta nedaudz lielāka – 21,2 milj. t, kas ir par 2,9% vairāk salīdzinājumā ar 2016. gadu. Rapšu platības pieaugušas par 6,6 milj. ha, kas ir par 1,3% vairāk nekā pērn.

Pēdējos gados visās dalībvalstīs ir būtiski pieaugušas proteīnaugu platības. No zirņu importētājas ES pēdējos gados ir kļuvusi par zirņu eksportētāju, kā arī būtiski palielinājusi pupu eksportu. Aizliegums no nākamā gada ekoloģiskā fokusa platībās lietot augu aizsardzības līdzekļus radīs pretēju efektu, un vietējo proteīnaugu ražošana Eiropā samazināsies. Tāds ir kopējs visu ES valstu pārstāvju secinājums.

Sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.