Vērtē graudu tirgus situāciju

ES dalībvalstīs šogad tiek sagaidīts kviešu kopražas pieaugums par apmēram 5%, šādas prognozes izteiktas COPA–COGECA un EK darba grupā „Graudaugi, eļļas augi un proteīnaugi”, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis Aigars Šutka. ES lielākajās kviešu audzētājvalstīs – Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Dānijā un Rumānijā –  tiek sagaidīta ļoti laba kviešu raža. Vienlaikus tas nozīmē kviešu cenu samazināšanos.

Rapšu ražas prognozes visās lielākajās valstīs – Lielbritānijā, Vācijā, Francijā un Polijā – ir ļoti optimistiskas. Kopumā ES dalībvalstīs tiek sagaidīta par apmēram 4% lielāka rapšu raža salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Rapšu cena jau jūnijā bija nokritusies vidēji par 20% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Visu ES valstu lauksaimniekiem palielinās bažas par lētāku rapšu importu uz ES no trešajām valstīm, piemēram, Ukrainas, kas turpmāk vēl būtiskāk var ietekmēt rapšu cenu. Nelabvēlīgās cenu tendences un augu aizsardzības līdzekļu ierobežota  pieejamība rapšu audzēšanai var veicināt rapšu platību samazināšanos ES valstīs. Ukrainas un ES noslēgtais asociācijas līgums rada priekšnosacījumus lielākam graudaugu importam no Ukrainas, kur graudaugu ražošanas izmaksas ir daudzkārt zemākas un kur salīdzinājumā ar ES ir mazāk ar vides prasībām saistītu ierobežojumu lauksaimnieciskajai ražošanai.

Darba grupā izvērtēti arī aizvadītā gada graudaugu ražas eksporta rādītāji. Tie liecina, ka Latvija ar 4% no ES kopējā eksporta jeb apmēram 1 miljonu tonnu ir bijusi septītā lielākā mīksto kviešu eksportētāja ES.

 Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.