Mazāk graudu un rapša, vairāk proteīnaugu

Rapša, graudu un proteīnaugu tirgus situācija izvērtēta aizvadītā gada nogalē notikušajā  COPACOGECA darba grupā „Graudaugi, eļļas augi un proteīnaugi”, kurā kā eksperts no Latvijas piedalījās biedrības „Zemnieku saeima” pārstāvis Aigars Šutka.

COPA–COGECA kopējā prognoze par 2015. ražas gadu ES liecina, ka rapša platības var samazināties par apmēram 3% un kopraža – par apmēram 6% salīdzinājumā ar 2014. gadu. Prognozes pamatotas ar sarežģītiem sējas apstākļiem daudzās valstīs rudenī.

Proteīnaugu ražošanā gaidāms būtisks ražošanas pieaugums, kas skaidrojams ar jaunajām zaļināšanas prasībām. Kopumā ES proteīnaugu platības varētu palielināties par 12% un kopraža – par 16%. Vislielākais pieaugums gaidāms lauku pupu, zirņu un lupīnas audzēšanā. Graudaugu platībām COPA–COGECA prognozē samazinājumu par 1,5%, bet ražošanas apjomu samazinājums varētu būt par 5%. Bulgārija, Francija un Itālija ļoti daudz runā par mikotoksīnu problēmu kukurūzā un arī pārējos graudaugos. Šī ir ļoti grūti risināma problēma, kas lielākoties ietekmē lopbarības un pārtikas graudu kvalitāti. Arī Latvijā, palielinoties kukurūzas platībām, vajadzētu šim jautājumam pievērst lielāku uzmanību, sākot ar pētījumiem un situācijas apzināšanu.

Informācija par Krievijas graudu eksportu liecina, ka 2014. gadā Krievija varētu būt eksportējusi ap 20,5 milj. tonnu, kas ir līdz šim lielākais apjoms. Krievijā 2015. gadā paredz graudaugu platību un kopražas samazināšanos, kas saistīts ar sliktajiem sējas apstākļiem rudenī un augstajiem pārziemošanas riskiem. Krievijas minerālmēslu eksports uz ES dalībvalstīm 2014. gadā bijis kopā ap 3,5 miljoniem tonnu. Vispopulārākie ir slāpekli (N) saturošie minerālmēsli. Daudzas valstis ir norūpējušās par to, kas turpmāk notiks ar minerālmēslu importu no Krievijas: kā mainīsies cenas, un vai tie vispār būs pieejami nepieciešamajos daudzumos?

Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes ”Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA/COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.