Graudaugu, eļļas augu un proteīnaugu darba grupa 2023. gada 15. decembrī, Briselē

COPA-COGECA darba grupā Graudaugi, eļļas augi un proteīnaugi, 2023. gada 15. decembrī Briselē, Latviju pārstāvēja eksperte Gita Briede.

Darba grupā skatītie jautājumi:

  • 2024. gada prioritātes
  • Tirgus situācija
  • Tirdzniecības ar Ukrainu: liberalizācija un lobija aktivitātes
  • Priekšlikumi par  jaunajām genomikas metodēm un minerālmēsliem
  • Pašreizējais statuss attiecībā uz ilgtspējīgu pesticīdu, augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un glifosātiem.
  • Pašreizējais statuss attiecībā uz proteīna stratēģiju un EP ziņojumu par Eiropas proteīna stratēģiju

Vairāk par darba grupā diskutēto lasiet Gitas Briedes atskaitē.

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.