EFSA: neoniktinoīdiem Latvijā nav alternatīvas

Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde EFSA ir pārbaudījusi zinātnisko pamatojumu neonitinoīdu pesticīdu ārkārtas atļaujām, kas tika piešķirtas septiņās ES dalībvalstīs 2017. gadā, tajā skaitā Latvijā.

EFSA gada sākumā veica izvērtējumu, vai neonitinoīdu izstrādājumus varētu aizstāt ar citiem pesticīdiem, un novērtēja alternatīvu preparātu, kas nav insekticīdi, pieejamību.

Izvērtējumu EFSA veica pēc EK pieprasījuma. Latvijā EFSA bija jāpārbauda divas ārkārtas atļaujas, ko 2017. gadā piešķīrusi kompetentā valsts iestāde augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur neonikotīnoīdu aktīvās vielas klotianidīnu un tiametoksamu. Atļaujas izsniedza ar mērķi izmantot preparātus pavasara eļļas rapša sēklām. EFSA tika lūgta īpaši izvērtēt, vai apdraudējums, ko rada šo preparātu nelietošana tik plašos apmēros, ir pietiekami liels, un vai to nevarēja ierobežot ar citiem saprātīgiem līdzekļiem. EFSA savāca un novērtēja informāciju par klotianidīna un tiametoksamas ārkārtas atļaujām Latvijā un sagatavoja novērtējuma ziņojumu par vienu kultūraugu/kaitēkļu kombināciju Latvijā. Ziņojumā norādīts, ka piešķirtās ārkārtas atļaujas neoniktinoīdu lietošanai pavasara eļļas rapša apstrādei bijušas pamatotas un nav pieejamas pietiekamas alternatīvas kaitēkļu apkarošanai.  EFSA atzīmē, kaut arī Latvijā var izmantot citas kaitēkļu apkarošanas metodes, tās nav pietiekami efektīvas, turklāt pastāv tehniski ierobežojumi to izmantošanai.

Atgādināsim, ka EK 2013. gadā uzlika ierobežojumus tādu pesticīdu lietošanai, kas satur aktīvās vielas klotianidīnu, tiametoksamu un imidakloprīdu, jo šīs vielas apdraud bišu veselību. Tomēr dalībvalstīm ir tiesības izsniegt ārkārtas atļaujas šo pesticīdu lietošanai, ja ir pierādījumi, ka konkrētus augu kaitēkļus nevar ierobežot ar citiem līdzekļiem. Pērn šādas atļaujas tika izsniegtas Bulgārijā, Igaunijā, Somijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā un Rumānijā.

Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.