Stingrākas prasības lielajām kautuvēm

Jaunas vides normas, kas pieņemtas saskaņā ar ES rūpniecisko emisiju direktīvu, samazinās kautuvju ietekmi uz vidi.

EK lēmumā “LPTP secinājumi kautuvju, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un/vai ēdamo blakusproduktu nozarēm” ir paredzēti pasākumi, lai samazinātu emisijas gaisā un ūdenī aptuveni 3000 kautuvēs un iekārtās, kurās pārstrādā dzīvnieku izcelsmes materiālus un pārvērš tos citos produktos, piemēram, lopbarības produktos, taukos, zivju eļļā vai želatīnā.

Lēmums attiecas uz vairāk nekā divdesmit gaisu un ūdeni piesārņojošām vielām, kā arī pirmo reizi šajā nozarē iekļaus obligātus smaku emisiju ierobežojumus. Tāpat prasīts samazināt kopējos gaistošos organiskos savienojumus (TVOC), amonjaku un putekļus (emisijai gaisā), kā arī organiskās vielas un barības vielas (emisijai ūdenī). 

Jaunie standarti arī veicinās pasākumus aprites ekonomikas jomā, tostarp energoefektivitātes, ūdens patēriņa un resursu efektivitātes jomā. Tie veicinās mazāk kaitīgu vielu izmantošanu tīrīšanā un dezinfekcijā un videi nekaitīgāku aukstumaģentu izmantošanu, lai cīnītos pret globālo sasilšanu un ozona noārdīšanos. Esošajām rūpnīcām būs četri gadi, lai izpildītu jaunos standartus, taču tie būs nekavējoties piemērojami visām jaunajām ražotnēm.

Jaunās normas attiecas uz lopkautuvēm ar liemeņu ražošanas jaudu, kas lielāka par 50 tonnām dienā, kā arī dzīvnieku līķu vai dzīvnieku atkritumu iznīcināšanu vai pārstrādi ar apstrādes jaudu, kas pārsniedz 10 tonnas dienā.

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.