ES reaģē uz mikrobu rezistenci

ES ievieš jaunus un uzlabotus noteikumus, lai pastiprinātu cīņu pret mikrobu rezistenci un uzlabotu veterināro zāļu un ārstnieciskās dzīvnieku barības pieejamību un nekaitīgumu.

ESPadome 26. novembrī  pieņēma dzīvniekiem paredzēto zāļu regulējuma paketi, tostarp divas jaunas regulas, no kurām viena attiecas uz veterinārajām zālēm, bet otra uz ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu. Apstiprinātas arī izmaiņas spēkā esošajos noteikumos, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru.

Tas ir būtisks pavērsiens cīņā pret mikrobu rezistenci, proti, no vienas puses, antimikrobiālie līdzekļi un antibiotikas būs jālieto daudz piesardzīgāk, nekā tas tiek darīts šobrīd, un, no otras puses, būs lielāka motivācija izstrādāt labākas zāles un ārstniecisko barību.

Jaunie noteikumi par veterinārajām zālēm:

 • precizē un vienkāršo procedūras, ar kuru palīdzību var piešķirt tirdzniecības atļauju jaunām zālēm, tādējādi samazinot administratīvo slogu uzņēmumiem – it īpaši mazajiem uzņēmumiem;
 • labāk regulē antimikrobiālu līdzekļu ievadīšanu dzīvniekiem, vēl vairāk ierobežojot to izmantošanu dzīvniekiem, kas vēl nav slimi, bet pastāv risks, ka tie varētu saslimt, – gan profilakses, gan metafilakses gadījumā;
 • paredz dažu kritiski nozīmīgu antimikrobiālu līdzekļu rezervēšanu vienīgi noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem, lai saglabātu to iedarbīgumu;
 • uzlabo Eiropas patērētāju aizsardzību pret risku, ka mikrobu rezistence var izplatīties ar dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu;
 • stiprina farmakovigilanci un kontroli.

Jaunie noteikumi par ārstniecisko dzīvnieku barību:

 • nosaka kritērijus barības apritē iesaistīto uzņēmēju apstiprināšanai un to pienākumus, ražojot ārstniecisko dzīvnieku barību;
 • paredz saskaņotas prasības, lai izvairītos no krusteniskas kontaminācijas, kas rodas, aktīvām vielām nonākot barībā;
 • ievieš skaidrību attiecībā uz ārstnieciskās dzīvnieku barības, kas satur antimikrobiālus līdzekļus, recepšu izrakstīšanu un tās lietošanu produktīvajiem dzīvniekiem;
 • aizliedz ārstnieciskās dzīvnieku barības izmantošanu profilaksei.

Regulas jāparaksta Padomei un Eiropas Parlamentam, pēc tam parakstītie dokumenti tiks publicēti “ES Oficiālajā Vēstnesī” un 20 dienas vēlāk stāsies spēkā. Tomēr jaunie noteikumi pilnībā piemērojami būs 2021. gada beigās.

Plašāk: http://ejuz.lv/ml3.

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.