Atskaite par dalību Copa-Cogeca darba grupā “Dzīvnieku barība”

Zemnieku saeimas eksperte Aija Rozenfelde piedalījās COPA-COGECA organizētajā Eiropas darba grupā “Dzīvnieku barība”, Briselē,

Darba kārtība:

1.Tirgus situācija

 • Apaļā galda diskusija par barības tirgus situāciju dalībvalstīs
 • Eiropas Savienības proteīna bilances aktualizēšana
 • Pēdējie jaunumi alternatīvo proteīna avotu izmantošanā

2. Veterinārmedicīnas produkti, ārstnieciskā barība

3. Regulējošie jautājumi

 • FEFANA (Eiropas barības piedevu asociācija) prezentācija par Barības Piedevu likumdošanu
 • Aktuālā situācija Regulas EK 1178/2002 ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, efektivitātes izvērtēšanas gaitā.
 • Viedokļu apmaiņa par pēdējiem uzlabojumiem Salmonellas risku menedžmentā

4. Informācija un diskusijas par ietekmes uz vidi iniciatīvu (PEF)

5. Cirkulārā ekonomija

 • Viedokļu apmaiņa par patreizējo darbu „pārtikas atlieku un atkritumu” definējumā un metodoloģijas izveidē to novērtēšanā
 • Viedokļu apmaiņa par diskusiju bijušās pārtikas izmantošanā dzīvnieku barībai
 • Jaunākās iniciatīvas pārtikas atlieku un atkritumu jomā

6. Cita informācija

 

Daudzas valstis atzīmēja par problēmām šā gada graudaugu ražā: ES, AT ilgstošs sausums, savukārt, citur to ietekmēja lietavas: LV,PL; FI jau 3. gadu pēc kārtas netiks novākti ≈20% graudaugu; IT kukurūzas raža zemāka par 7 milj.t, ko izskaidro ar klimata izmaiņām. Daudzās valstīs slikta rapšu raža un/vai kvalitāte.

Proteīna bilance izveidota, lai apzinātu patieso situāciju ES. Tā tiks aktualizēta 1 reizi gadā. LV iesniedza komentāru par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumu ieviešanas ietekmi uz pupu/zirņu platībām. Paredzams, ka šis vietējais proteīna avots vairs nebūs pieejams pietiekamā apjomā dzīvnieku barībai, kā tas bija iepriekš, zaļināšanas programmas rezultātā.

 

Kukaiņu milti jau ir paredzēti lietošanai akvakultūrām. Izmantošanas jautājums strauji virzās uz priekšu, jo ir spēcīgs lobijs. EFSA (Eiropas pārtikas drošības institūcija) ir jau identificējusi izmantojamās kukaiņu sugas. Drīzumā iespējams akcepts izmantošanai putnu un cūku barībā.  21.novembrī EK rīko lielu tikšanos par kukaiņu miltu

 

izmantošanu. FR jau tos lieto, ir 1 izplatītājs; DK paredzams izmantot cilvēku uzturā, jo ir kā „stilīgs nišas produkts”, ir ieinteresētie, kuri vēlas ražot šos miltus; CZ redz to kā iespēju aizvietot ĢMO brīvo soju, jautājums tikai par tirgus cenu; IE sabiedrība uzskata kukaiņus par kaitēkļiem, kuri jāapkaro; FI principā noraida.

2. Ārstnieciskā barība. Nepieciešams Copa-Cogeca lobijs, lai izlabotu Igaunijas ieviestās prasības substanču pārneses (carry-over) nosacījumiem. Priekšlikuma 7§ 3. punkts izsvītrots, kur minēts pārneses limits 1 mg/kg, kaut gan līdz šim priekšlikums par 3% aktīvās substances klātbūtni pēdējā saražotās ārstnieciskās barības partijā netika noraidīts. Praktiski ražošanā to realizēt ir faktiski neiespējami. Uzreiz pēc sanāksmes paredzēta darba grupas vadītāja Jacques Poulet un sekretāra Javier Valle tikšanās ar Igaunijas pārstāvi Tarmo Tamm.

Attiecībā par marķējumu Parlaments ir ļoti pozitīvs- marķējumā varēs neuzrādīt analītiskos rādītājus. Nolemts turpināt virzīt jautājumu par receptes (Rp.) derīguma termiņu (pašlaik tās ir 5 dienas). IE izteica protestu, pamatojot ar to, ka humānajā medicīnā ārsta Rp. derīga 3 mēnešus.

Antimikrobiālā rezistence. Vairākas valstis ir uzsākušas pētījumus par rezistences avotiem. Tiek veiktas kampaņas iedzīvotājiem, lai samazinātu antibiotiku lietošanu. IT ir nacionālais plāns samazināt antibiotiku lietošanu par 20%. Eiropas Savienībā kopumā antibiotiku lietošana samazinājusies par 30% (publicēti dati). LV iesniedza priekšlikumu par oligāti veicamo mikroorganismu monitoringa finansējumu iedalīt no ES budžeta. Šobrīd katra dalībvalsts iedala līdzekļus savu budžeta iespēju un prioritāšu ietvaros.

Salmonellas riska vadība: LV iesniedza putnu audzētāju sagatavoto protestu par formaldehīda aizliegumu izmantošanai Salmonellu ierobežošanas programmās barībai. CZ, FR, DK formaldehīds aizliegts jau 2 gadus. Somijas pārstāve atbalstīja LV protestu. FI formaldehīdu lieto vēl jorojām, kaitējums cilvēku veselībai nav novērots. Svarīgs arguments ir vielas sen pierādītā efektivitāte attiecībā uz Salmonellām un barības pašizmaksa. Citi- alternatīvi pasākumi ievērojami sadārdzina produkciju. Pārejas periods 5 gadi, ja tomēr aizliegumu ieviesīs, ir minimālais pieļaujamais, jo pāreja prasa ievērojamas investīcijas barības ražotājiem.

Regulas EK 1178/2002 darbības izvērtējums. Par kontrolēm- ja ir kļūdas, tas ne tik daudz attiecas uz vispārējiem pārtikas aprites tiesību aktiem, bet gan uz kontroles likumdošanu katrā atsevišķā dalībvalstī. Regulas izvērtējumu publicēs 27.11., Komisijas gadskārtējās sanāksmes laikā.

Par ietekmi uz vidi (Product Environment Footprint). Būs pozīcijas dokuments no darba grupas. Piedalās apkārtējās vides grupas vadītājs Valentin Opfermann, jo jautājumi ir cieši saistīti (piemēram, cinka oksīda lietošanas ierobežojums, kurš tieši ietekmē cūku audzētājus). Sekretariāts sūtīs vēstuli Komisijai, lai tā aicina un veicina iesaistīties organizācijas.

Pārsteidzoši, ka zemnieki līdz šim netika iesaistīti šajās vides jautājumu diskusijās, kaut arī tas tiešā veidā attiecas uz zemniekiem.

 

Komisijas dokuments (PEF) nav nedz reprezentatīvs ne arī konsekvents. Tas ignorē lauksaimniecības nozares nozīmīgo pozitīvo ietekmi uz sabiedrību un vidi, it īpaši primārā ražošana. Turklāt PEF koncentrējas tikai uz ietekmi uz vidi, bet ne vispārējo ilgtspējību, kas ievērojami maldina patērētājus. ES līmenī tas ir jautājums dalībvalstu valdībām.

Par FEFANA prezentāciju: Gavenā doma- EFSA savā papildus informācijas pieprasījumā kļuvusi neprognozējama, tas apgrūtina produktu reģistrācijas dosjē pabeigšanu. Nepieciešams noteikt, kāda līmeņa riska analīze nepieciešama katrai noteiktai substancei, lai izbeigtu absurdās situācijas, kad apjomīga dokumentācija jāsagatavo par ikvienu substanci.

Par pārtikas atlieku un atkritumu jautājumu. Metodoloģija nav šobrīd „kustībā” Parlamentā, jo jautājums ir ļoti sensitīvs. Vadlīnijas ir jau Komisijā, tās būs apstiprinātas līdz gada beigām. Principā diskusijas virzās pozitīvā virzienā.

Nākamā darba grupa paredzēta februārī.

Eksperte        Aija Rozenfelde

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

 • HTML tagi nav atļauti.
 • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
 • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.