ES samazinās cūkgaļas cenas

Sākoties rudenim, ES būtiski samazinājušās cūkgaļas cenas, un tās pašlaik ir zemākās pēdējo piecu gadu laikā. Situācija cūkgaļas un lopbarības tirgū vērtēta COPA–COGECA cūkgaļas darba grupā, kurā kā eksperte no Latvijas piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāve Dzintra Lejniece. Pēc dalībvalstu ziņojumiem secināms, ka situācija visās ES valstīs ir līdzīga – cena samazinājusies vidēji par 0,25 eiro kg. Sanāksmē secināts, ka ES tirgū veidojas uzkrājumi atsevišķiem mazvērtīgiem gaļas produktiem (taukiem, subproduktiem), kam nav iespējams atrast alternatīvus tirgus.

Nākamā gada tirgus prognozes nav  skaidras, jo nav zināms Krievijas embargo ilgums ES cūkgaļas produktu tirdzniecībai un spēja sameklēt alternatīvus tirgus. Šī gada astoņos mēnešos ES cūkgaļas eksports samazinājies par 9,2%. ES dalībvalstīm nav vienots viedoklis par privātās gaļas uzglabāšanas ieviešanu, taču darba grupā nolemts prasīt iedarbināt šo tirgus stabilizēšanas mehānismu, līdz tiek atrasti jauni tirgi. Rosinās slēgt līgumus par īstermiņa uzglabāšanu vienu mēnesi, lai atbrīvotos no jau uzkrātajiem mazvērtīgajiem cūku gaļas produktiem. Tāpat tiek rosināts ES izstrādāt ārkārtas pasākumu plānu šāda veida produktu izmantošanai nepārtikas mērķiem, piemēram, biodegvielas ražošanai. Eksperte norāda, ka patlaban visticamāk EK neveiks pasākumus cūku tirgus regulēšanai, jo cenu kritums tai nešķietot pārliecinošs.

 

Pēc COPA–COGECA ekspertu darba atskaitēm informāciju publicēšanai sagatavoja LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Tomsone

Ekspertu dalība pasākumā organizēta VLT aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros. Plašāk ar COPA–COGECA darba grupu ekspertu aktivitātēm iespējams iepazīties Valsts Lauku tīkla mājaslapā http://www.laukutikls.lv/copa_cogeca.

UZZIŅA

COPA ir Eiropas līmeņa profesionālo lauksaimnieku organizāciju komiteja, kas pārstāv lauksaimniekus ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1958. gadā. COGECA ir Eiropas līmeņa lauksaimniecības kooperācijas komiteja, kas pārstāv kooperatīvu intereses ES un starptautiskās institūcijās. Tā ir dibināta 1959. gadā. Kopš 1962. gada COPA un COGECA apvienoja birojus un kopīgi pārstāv Eiropas lauksaimnieku un kooperatīvu intereses.

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.