Vērtē ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju

Cik efektīva bijusi ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija un  kādi būs nākamie ES soļi šajā jomā, diskutēts jūnijā COPA-COGECA Agrovides darba grupā, kurā Latviju pārstāvēja Latvijas Zemnieku federācijas pārstāve Agnese Hauka.

Eiropas Komisijas (EK) Vides ģenerāldirektorāts informēja, ka ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas novērtējuma publiskā apspriešana tiks uzsākta šī gada trešajā ceturksnī un ilgs 12 nedēļas, kad ikviens interesents varēs to komentēt un izteikt priekšlikumus. Diskusiju ar iesaistītajiem sociālajiem partneriem uzsāks katras dalībvalsts atbildīgās institūcijas.

Kopumā Bioloģiskās daudzveidības stratēģijai līdz 2020. gadam  ir seši uzdevumi, bet COPA-COGECA darba grupā tiek runāts par stratēģijas trešo uzdevumu – lauksaimniecības un mežsaimniecības ietekmi uz biodažādību. EK Vides ģenerāldirektorāts norāda, ka jau šobrīd ir skaidrs, ka līdzšinējā ES spēkā esošā Biodažādības stratēģija nav sasniegusi savu mērķi un ekosistēmā ir lieli zaudējumi, kas nozīmē, ka lauksaimniekiem nākotnē vēl vairāk būs jāvelta uzmanība tam un jārada darba metodes, kas novērstu kaitējumu videi un palīdzētu atjaunot to.

Lauksaimnieku pārstāvji šādam uzstādījumam gan nevēlas piekrist. Nīderlandes pārstāve norāda, ka daudzas NVO vaino lauksaimniekus par kaitējumu videi, kas veicina lauksaimnieku noslēgšanos un samazina lauksaimnieku gatavību dalīties informācijā par vidi saglabājošām metodēm.

Polijas pārstāvis norāda, ka bieži pilsētnieki cīnās pret pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā, bet paši, piemēram, iznīcina mušas un kukaiņus pilsētās, kas atņem barības vielas putniem. Ir būtiski saglabāt savvaļas dzīvniekus, bet šobrīd to ir 4–5 reizes vairāk, nekā tas ir ierasts, un tas rada zaudējumus. Biodažādība jāsaglabā, bet ne uz lauksaimnieku rēķina. Vienlaikus jārisina jautājums par nekontrolētu importu no Austrumiem, kur tiek izmantoti pesticīdi, kas ES ir aizliegti.

EK Vides ģenerāldirektorāts atzīst, ka bioloģiskās dažādības nodrošināšanai nebūtu jākļūst par lauksaimnieku prioritāti, aizstājot pārtikas ražošanu, – gan pārtikas ražošanai, gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai būtu jābūt līdzsvarā

Pēc COPA-COGECA ekspertu atskaitēm un DG-AGRI informācijas sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.