Bezmaksas piens un augļi – 20% ES skolēnu

Sākot jauno mācību gadu, ES valstīs 2019.–2020. gadā atsāksies skolu apgāde ar augļiem, dārzeņiem un pienu.

ES atbasta programmas “Piens un augļi skolai” mērķis ir veicināt veselīgu un sabalansētu uzturu skolēnu vidū, piedāvājot augļus, dārzeņus un piena produktus, kā arī īstenojot izglītības programmas par lauksaimniecību un labu uzturu.

EK informē, ka 2017.–2018. gadā bezmaksas pienu, augļus un dārzeņus saņēmuši vairāk nekā 20 miljoni bērnu ES, kas ir 20% no ES bērnu kopskaita.

Katru mācību gadu EK shēmai kopumā piešķir 250 miljonus eiro. Šim, 2019.–2020. mācību gadam, augļu un dārzeņu iegādei atvēlēti 145 miljoni eiro, bet piena un citu piena produktu iegādei – 105 miljoni eiro. Lai arī dalība programmā ir brīvprātīga, visas ES dalībvalstis izvēlējušās tajā piedalīties. Valstis var papildināt ES atbalstu arī ar nacionālajiem līdzekļiem. Dalībvalstis var izlemt,  konkrēti kādus produktu veidus bērni saņems, kā arī lemt par izglītojošo pasākumu tēmām. EK nosaka, ka izplatīto produktu izvēlei jābalstās uz veselības un vides apsvērumiem, sezonalitāti, pieejamību un daudzveidību.

Atgādināsim, ka Latvijā aizvadītajā mācību gadā atbalsta programmā iesaistījās 1311 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1242 iestādes, bet pienu – 1152. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma 253 017 tūkstoši audzēkņu (91%  no mērķauditorijas), bet pienu – 238 247 tūkstoši audzēkņu (86%). Šim mācību gadam pieejamais finansējums produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir 1,535 milj. eiro augļu un dārzeņu piegādei un izdalei un 2,776 milj. eiro piena piegādei un izdalei.

Informāciju sagatavoja: Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.